HOTĂRÂRE nr. 215 din 25 martie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 30 decembrie 2014, numerele curente 2, 4 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"2.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Mihaela-Maria Ciuciureanu

..................................................

4.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Marius-Lucian Mănişor

..................................................

6.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Teodor Dulceaţă"

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului,

Ilie Dumitru Haralambie Mitea

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 215 din data de 31 martie 2015