HOTĂRÂRE nr. 58 din 23 noiembrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România
În temeiul:
- prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 23 noiembrie 2015, hotărăşte:
Art. I
Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 10 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Congresul profesiei de auditor financiar din România se organizează de către Camera Auditorilor Financiari din România la un interval de 2 ani, de regulă, odată cu organizarea Zilei Naţionale a Auditorului Financiar din România."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 900 din data de 3 decembrie 2015