ORDIN nr. 3591/C din 9 octombrie 2014 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 2014
Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 81 din 13 august 2014 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2014,
în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,
În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
Numărul de 2.483 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici în funcţie şi 98 de notari publici suspendaţi, se actualizează cu 74 de posturi destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2014, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Posturile de notar public destinate notarilor stagiari care vor participa la examenul de definitivat în anul 2014 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.
Art. 3
Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul justiţiei,

Alin Lucian Antochi,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
I.Camera Notarilor Publici Alba Iulia

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

15

15

-

-

   

Zlatna

1

-(2)

1

-

   

Cugir

1

1(2)

-

-

  

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

   

Ocna Mureş

1

1

-

-

   

Teiuş

1

1

-

-

  

Blaj

Blaj

4

3

1

-

  

Câmpeni

Câmpeni

4

4

-

-

  

Sebeş

Sebeş

7(1)

5

1

1. Brînzaş Elena Mihaela

 

Total judeţ

  

37(1)

33(2)

3

1

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7

7

-

-

   

Călan

1

1

-

-

  

Brad

Brad

4(1)

3

-

1. Petruica Simona Adriana

  

Deva

Deva

14

14

-

-

   

Simeria

1

1

-

-

  

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

  

Petroşani

Petroşani

6

6

-

-

   

Petrila

1

1

-

-

   

Lupeni

1

1

-

-

   

Vulcan

1

1

-

-

  

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

 

Total judeţ

  

42(1)

41

-

1

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

43(1)

41

-

1. Leş Ioan

2. Munteanu Cismaşu Alexandra Elena

   

Cisnădie

2

2

-

-

   

Ocna Sibiului

1

1(2)

-

-

  

Agnita

Agnita

2

2

-

-

  

Avrig

Avrig

3(1)

2

-

1. Toma Ionela Laura

  

Mediaş

Mediaş

8

8

-

-

  

Sălişte

Sălişte

3

3

-

-

   

Miercurea Sibiului

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

62(1)

59(2)

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

  

141(1)

133(2)

3

5

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010;
1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 8.01.2013;
1 notar public numit în Ocna Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată în Sebeş: Beldean Violeta din 27.05.2014;
1 notar public numit în Miercurea Sibiului şi asociat pe 5 ani în Sibiu: Crăciun Mihaela din 25.09.2009;
1 notar public numit în Aiud şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 7.05.2012;
1 notar public numit în Cugir şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Oprea Simona din 2.07.2013;
1 notar public numit în Târnăveni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Mane Sigartău Mirona din 4.03.2014.
ANEXA nr. 2:
II.Camera Notarilor Publici Bacău

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Bacău

Bacău

Bacău

36(1)

32(2)

2, din care 1 loc rămas neocupat la examenul din 2013 şi propus de Camera Notarilor Publici

1. Ionescu Mircea

2. Blăgan Alexandru Iosif

   

Nicolae Bălcescu

1

-

1

-

   

Răcăciuni

1

1

-

-

   

Sascut

1

1

-

-

  

Buhuşi

Buhuşi

2

2

-

-

  

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

   

Balcani

1(1)

-

-

1. Spiridon Cristina

   

Comăneşti

2

2

-

-

   

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

  

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

   

Slănic Moldova

1

1

-

-

  

Podu Turcului

Podu Turcului

1

1

-

-

   

Răchitoasa

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

60(1)

54(2)

3

3

2.

Neamţ

Bicaz

Bicaz

2

1

1

-

   

Bicazu Ardelean

1

-

1

-

   

Poiana Teiului

2

2

-

-

  

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ

22

22(2)

-

-

   

Borleşti

1(1)

-

-

1. Grigoraş Mihaela

   

Roznov

2

2

-

-

  

Roman

Roman

12

10(2)

2

-

  

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ

5

5

-

-

   

Drăgăneşti

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

48(1)

43(2)

4

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

108(1)

97(2)

7

4

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Piatra-Neamţ şi asociat pe 5 ani în Târgu-Neamţ: David Radu Constantin din 3.03.2011;
1 notar public numit în Roman şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012;
1 notar public numit în Răchitoasa şi asociat pe 5 ani în Poiana Teiului: Tudor V. Viorel din 3.03.2010;
1 notar public numit în Bacău şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 12.04.2010;
2 notari publici numiţi în Bacău şi asociaţi pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010 şi Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012;
1 notar public numit în Dărmăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bacău: Bîrgăoanu Adina Beatrice din 28.03.2014.
ANEXA nr. 3:
III.Camera Notarilor Publici Braşov

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Braşov

Braşov

Braşov

62

62(2)

-

-

   

Budila

1

-

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Codlea

3

2

1

-

   

Cristian

-

-(2)

-

-

   

Feldioara

-

-(2)

-

-

   

Săcele

3

3(2)

-

-

   

Tărlungeni

1

1

-

-

   

Teliu

1

1

-

-

   

Prejmer

2(1)

 

-

1. Bobb Camelia

2. Dobrescu Iulia Nicoleta

   

Predeal

3

2(2)

1

-

   

Sânpetru

1

1

-

-

   

Ghimbav

1

1(2)

-

-

   

Hălchiu

-

-(2)

-

-

   

Hărman

-

-(2)

-

-

   

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

  

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

   

Şinca Veche

1

1

-

-

   

Şercaia

1(1)

 

-

1. Aioanei Genoveva

   

Ucea

-

-(2)

-

-

   

Victoria

1

1(2)

-

-

   

Voila

1

1

-

-

  

Rupea

Rupea

4

4(2)

-

-

   

Comăna

1

-

1

-

   

Ticuş

-

-(2)

-

-

  

Zărneşti

Râşnov

2

2

-

-

   

Fundata

-

-(2)

-

-

   

Holbav

-

-(2)

-

-

   

Moeciu

-

-(2)

-

-

   

Zărneşti

3

3(2)

-

-

   

Vulcan

-

-(2)

-

-

   

Poiana Mărului

-

-(2)

-

-

   

Bran

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

100(1)

93(2)

4

3

2.

Covasna

Întorsura Buzăului

Întorsura Buzăului

3(1)

2

-

1. Barbu Silviu Gabriel

   

Sita Buzăului

1(1)

-

-

1. Tamaş Alina

  

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

9

9(2)

-

-

   

Bixad

1

-

1

-

   

Ozun

-

-(2)

-

-

   

Baraolt

2

2(2)

-

-

  

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

3

3

-

-

   

Breţcu

-

-(2)

-

-

   

Covasna

2

1(2)

1

-

   

Zagon

1

-

1

-

 

Total judeţ

  

22(1)

17(2)

3

2

 

TOTAL CAMERĂ

  

122(1)

110(2)

7

5

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Predeal şi asociat pe 5 ani în Braşov: Isbăşoiu Florentina Daniela din 13.08.2009;
1 notar public numit în Săcele şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 9.08.2010;
1 notar public numit în Hălchiu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Roşu Ramona Elena din 2.03.2012;
1 notar public numit în Ghimbav şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gonţea Ionuţ Dan Mircea din 1.08.2013 conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 19/18.06.2013;
1 notar public numit în Moeciu şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Ioana Suzana din 12.04.2013;
1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013;
1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014;
1 notar public numit în Ucea şi asociat pe 5 ani în Braşov: Sârbu Adrian Ioan din 3.03.2010;
1 notar public numit în Breţcu şi asociat pe 5 ani în Întorsura Buzăului: Iagăr Mihaela din 3.03.2010;
1 notar public numit în Breţcu şi asociat până la 31.12.2017 în Braşov: Roth Jeno din 11.03.2013;
1 notar public numit în Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 2.07.2013;
1 notar public numit în Sfântu Gheorghe şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Muşina Iulia din 26.11.2013;
1 notar public numit în Hărman şi asociat pe 7 ani în Braşov: Bălan Mihai din 8.01.2013;
2 notari publici numiţi în Rupea şi asociaţi pe 5 ani în Braşov: Vrabie Mircea din 4.05.2009, Oancea Răzvan din 28.01.2011;
1 notar public numit în Vulcan şi asociat pe 5 ani în Rupea: Mija Cătălina din 28.03.2012;
1 notar public numit în Poiana Mărului şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gigîrtu Pumnea Sorin din 23.03.2011;
1 notar public numit în Baraolt şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Filip Alitha Sorana din 9.04.2013;
1 notar public numit în Fundata şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013;
1 notar public numit în Cristian şi asociat până la 15.05.2015 în Braşov: Petrescu Manuela Ada din 16.05.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 20/29.04.2014;
1 notar public numit în Victoria şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 10.03.2014;
1 notar public numit în Ozun şi asociat pe 3 ani şi 7 luni în Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 7.05.2012;
1 notar public numit în Ozun şi asociat pe durată nedeterminată în Sfântu Gheorghe: Profiroiu Toth Anca din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013;
1 notar public numit în Vama Buzăului şi asociat pe 3 ani în Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 10.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 11/24.02.2014;
1 notar public numit în Holbav şi asociat pe durată nedeterminată în Zărneşti: Bălău Ioan Marian din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 7/20.02.2013;
1 notar public numit în Braşov şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013;
1 notar public numit în Feldioara şi asociat pe 3 ani în Braşov: Ion Cătălin din 8.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 30/26.09.2013;
1 notar public numit în Ticuş şi asociat pe 1 an în Braşov: Hotăran Violeta din 23.12.2013.
ANEXA nr. 4:
IV.Camera Notarilor Publici Bucureşti

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

519(1)

506(2)

2

1. Mateescu Adelaide Nicolet

2. Puiu Valeria

3. Teodorescu Margareta

4. Popa Alina Felicia

5. Jidovu Nicu

6. Buta Gheorghe

7. Trestianu Viorica

8. Niţă Marina Elisabeta

9. Diaconescu Adina

10. Bărbulescu Voica Ioana

11. Ilie Laura Marcela

 

Total

  

519(1)

506(2)

2

11

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

9

8(2)

1

-

   

Alexandru Odobescu

-

-(2)

-

-

   

Dorobanţu

-

-(2)

-

-

   

Dragalina

1

1(2)

-

-

   

Independenţa

-

-(2)

-

-

   

Ştefan cel Mare

1

-(2)

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Ulmu

1

-(2)

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Vlad Ţepeş

1(1)

-

-

1. Marcu Manuela

   

Vâlcelele

-

-(2)

-

-

  

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară

1

1(2)

-

-

   

Belciugatele

-

-(2)

-

-

   

Dor Mărunt

1

1(2)

-

-

   

Dragoş Vodă

-

-(2)

-

-

   

Frăsinet

-

-(2)

-

-

   

Fundulea

1

1

-

-

   

Gurbăneşti

-

-(2)

-

-

   

Ileana

1(1)

-(2)

-

1. Haranguş Bianca Teodora Ştefania

   

Nicolae Bălcescu

1(1)

-(2)

-

1. Trăilă Victoria

   

Săruleşti

1

1

-

-

  

Olteniţa

Olteniţa

6

5(2)

1

-

   

Budeşti

-

-(2)

-

-

   

Căscioarele

1(1)

-

-

1. Lixandru Iulian Tiberiu Eugen

   

Frumuşani

-

-(2)

-

-

   

Nana

-

-(2)

-

-

   

Ulmeni

-

-(2)

-

-

   

Radovanu

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

26(1)

18(2)

4

4

3.

Giurgiu

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale

4

4

-

-

   

Găiseni

-

-(2)

-

-

   

Letca Nouă

-

-(2)

-

-

   

Mihăileşti

1

1

-

-

   

Roata de Jos

1

-(2)

1

-

   

Ulmi

1(1)

-(2)

-

1. Florovici Maria Magdalena

   

Vânătorii Mici

-

-(2)

-

-

  

Giurgiu

Giurgiu

8

8(2)

-

-

   

Băneasa

-

-(2)

-

-

   

Călugăreni

-

-(2)

-

-

   

Colibaşi

-

-(2)

-

-

   

Comana

1

-(2)

1

-

   

Găujani

-

-(2)

-

-

   

Ghimpaţi

1

1(2)

-

-

   

Goştinu

1(1)

-

-

1. Kernveisz Mădălina

   

Greaca

-

-(2)

-

-

   

Hotarele

1

1

-

-

   

Iepureşti

1(1)

-

-

1. Chivorchian Maria Arşaluis

   

Toporu

-

-(2)

-

-

   

Vedea

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

20(1)

15(2)

2

3

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

   

Borduşani

-

-(2)

-

-

   

Făcăeni

-

-(2)

-

-

   

Giurgeni

-

-(2)

-

-

   

Ţăndărei

2

2(2)

-

-

   

Mihail Kogălniceanu

-

-(2)

-

-

   

Săveni

-

-(2)

-

-

  

Slobozia

Slobozia

4

4(2)

-

-

   

Amara

1

1(2)

-

-

   

Ciulniţa

-

-(2)

-

-

   

Ciochina

-

-(2)

-

-

   

Căzăneşti

4(1)

2(2)

1 rămas neocupat la examenul din 2013

1. Ianovici Sorigren Luminiţa

   

Colelia

-

-(2)

-

-

   

Traian

-

-(2)

-

-

  

Urziceni

Urziceni

4

4(2)

-

-

   

Adâncata

1(1)

-

-

1. Corici Maria Cristina Teodora

   

Axintele

1

-

1

-

   

Coşereni

-

-(2)

-

-

   

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

   

Grindu

1

-(2)

1

-

   

Moviliţa

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

23(1)

18(2)

3

2

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

3(1)

2(2)

-

1. Mălureanu Doru

   

Baloteşti

1

1

-

-

   

Buftea

5

5(2)

-

-

   

Chiajna

1

1(2)

-

-

   

Chitila

2

2

-

-

   

Corbeanca

2

2

-

-

   

Gruiu

-

-(2)

-

-

   

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

   

Mogoşoaia

2

2

-

-

   

Nuci

-

-(2)

-

-

   

Otopeni

2

2

-

-

   

Periş

2

2

-

-

   

Petrăchioaia

1

1(2)

-

-

   

Snagov

2

2

-

-

   

Ştefăneştii de Jos

1

1(2)

-

-

   

Tunari

1

1

-

-

   

Voluntari

8

8(2)

-

-

  

Cornetu

1 Decembrie

3

3(2)

-

-

   

Berceni

1

-(2)

1

-

   

Bragadiru

1

1(2)

-

-

   

Brăneşti

2

2

-

-

   

Cernica

1

1

-

-

   

Ciorogârla

1

1

-

-

   

Clinceni

1

1

-

-

   

Cornetu

2

2(2)

-

-

   

Dărăşti Ilfov

-

-(2)

-

-

   

Domneşti

-

-(2)

-

-

   

Glina

1

-(2)

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Jilava

2

2(2)

-

-

   

Măgurele

2

2

-

-

   

Pantelimon

2

2

-

-

   

Popeşti-Leordeni

3

3(2)

-

-

   

Vidra

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

57(1)

54(2)

2

1

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

   

Drăgăneşti-Vlaşca

-

-(2)

-

-

   

Nanov

2

2(2)

-

-

   

Orbeasca

-

-(2)

-

-

  

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

-(2)

-

-

   

Balaci

1

1

-

-

   

Roşiori de Vede

3

3(2)

-

-

  

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

   

Salcia

-

-(2)

-

-

   

Turnu Măgurele

3

3

-

-

  

Videle

Videle

4(1)

3(2)

-

1. Istvan Daniela

   

Botoroaga

-

-(2)

-

-

   

Poeni

-

-(2)

-

-

   

Sârbeni

-

-(2)

-

-

  

Zimnicea

Zimnicea

2

2

-

-

   

Pietroşani

-

-(2)

-

-

   

Smârdioasa

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

23(1)

22(2)

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

668(1)

633(2)

13

22

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dan Georgeta din 23.04.2012;
1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Otopeni: Moise Alin Adrian din 3.03.2010;
1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013;
1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Călăraşi: Popa Octavian din 8.01.2014;
1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Olteniţa: Bucur Veronica din 27.09.2010;
2 notari publici numiţi în Călăraşi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Marian din 9.04.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 27.03.2013;
1 notar public numit în Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Adrian Alin din 9.04.2013;
1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bălan Diana Iulia din 8.01.2014;
1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Stan Mirela din 14.11.2012 (cu data de 16.01.2013);
1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013;
2 notari publici numiţi în Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013;
1 notar public numit în Budeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Moţatu Simona din 8.01.2014;
1 notar public numit în Frumuşani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 27.09.2010;
1 notar public numit în Nana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 8.01.2014;
1 notar public numit în Nana şi asociat pe 5 ani în Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 3.03.2010;
1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Teşu Simona Diana din 24.03.2014;
1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013;
1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Manole Paul Alexandru din 4.10.2012;
1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 6.04.2012;
1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Trică Constanţa din 20.12.2011;
1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 2.08.2013;
1 notar public numit în Jilava şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Florea Brânduşa Zoica din 22.01.2013;
1 notar public numit în Popeşti-Leordeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 20.10.2009;
1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Constantin Delia din 8.01.2014;
1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bunea Raluca din 13.08.2012;
1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012;
1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefănescu Alina Rozalia din 26.11.2013;
1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Periş: Drăghici Elena Marylen din 3.03.2010;
1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013;
1 notar public numit în Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Feig Salişen din 25.03.2014;
1 notar public numit în Gurbăneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011;
1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 8.01.2014;
1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat până la 01.12.2014 în Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 22.04.2013;
1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Oprea Cătălin Iulian din 10.01.2014;
1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivănică Magdalena din 24.03.2014;
1 notar public numit în Ileana şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Ionescu Olivia din 12.03.2014;
2 notari publici numiţi în Ghimpaţi şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Stanciu Alina Mihaela din 3.03.2011, Boşca Oana Teodora din 20.12.2011;
1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013;
1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marincaş Ana din 8.01.2014;
1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat până la 8.06.2023 în Bucureşti: Morcov Alexandru din 28.10.2013;
2 notari publici numiţi în Videle şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Bivolaru Florin din 5.01.2012, Rasovan Ivana din 21.04.2011;
1 notar public numit în Fitioneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Totis Eduard Anton din 08.01.2014;
1 notar public numit în Buftea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Stănescu Alexandra Gabriela din 25.06.2014;
1 notar public numit în Giurgiu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivănescu Adina din 8.01.2014;
1 notar public numit în Comana şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 8.01.2014;
1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Silişteanu Silvana Alexandra din 17.01.2013;
1 notar public numit în Vânătorii Mici şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Radu Ioana din 20.09.2013;
1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013;
1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 24.03.2014;
1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013;
1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Naidin Ana Maria din 30.04.2014;
1 notar public numit în Căzăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 8.01.2014;
2 notari publici numiţi în Dorobanţu şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Tănase Ionela Corina din 3.03.2010, Neagu Dana Andreea din 21.03.2012;
1 notar public numit în Dorobanţu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivan Andrei Cosmin din 4.02.2013;
1 notar public numit în Urziceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Barbu Alina Andreea din 2.11.2011;
1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lăncrănjan Mihail Marius din 23.06.2011;
1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Albu Răzvan Marian începând din 22.11.2013;
1 notar public numit în Soveja, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Căzăneşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012;
1 notar public numit în Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23.04.2012;
1 notar public numit în Topliţa, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Popescu Ana Maria din 23.06.2011;
1 notar public numit în Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat, până la 20.04.2021, în Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013;
1 notar public numit în Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 7.07.2010;
1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 4.06.2013;
1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 8.01.2014;
1 notar public numit în Găujani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ionescu Ovidia Janina din 14.07.2014;
1 notar public numit în Frăsinet şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Trăistaru Andreea din 23.12.2013;
1 notar public numit în Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 22.01.2013;
1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013;
1 notar public numit în Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Polihovici Daniela din 28.05.2013;
1 notar public numit în Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 15.03.2010;
1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.09.2009;
1 notar public numit în Slatina, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat până la 01.09.2019 în Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 12.03.2014;
1 notar public numit în Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat pe 10 ani în Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 23.01.2013;
1 notar public numit în Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat până la 01.04.2018 în Bucureşti: Trofin Iulia din 9.07.2013;
1 notar public numit în Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 25.03.2014;
1 notar public numit în Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013;
1 notar public numit în Domneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiuzbaian Maria Luiza din 22.11.2013;
1 notar public numit în Afumaţi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Busuioc Iulia din 27.12.2010;
1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gvinda Ariadna Iulia din 17.03.2014;
1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina Mihaela din 30.04.2014;
1 notar public numit în Făcăeni şi asociat până la 27.01.2024 în Călăraşi: Şestacovschi Florin Adrian din 21.01.2014;
1 notar public numit în Vedea şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Răuţă Alina Ruxanda din 15.03.2010;
1 notar public numit în Vedea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 4.03.2014;
1 notar public numit în Grindu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Matei Iulia Raluca din 3.08.2012;
1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat până la 26.01.2024 în Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 8.01.2014;
1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat până la 31.12.2017 în Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 19.05.2014;
1 notar public numit în Glina şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Simionescu Iuliana din 8.01.2014;
1 notar public numit în Glina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012;
1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Duminică Aniela din 12.12.2012;
1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 26.04.2011;
1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 4.03.2014;
1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe 2 ani în Brăneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 28.01.2013;
1 notar public numit în Gruiu şi asociat până la 31.12.2019 în Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 30.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 7/15.01.2014;
1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lazăr Daniela din 4.02.2013;
1 notar public numit în Nanov şi asociat pe durată nedeterminată în Alexandria: Todireanu Mircea din 21.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 36/12.02.2014;
1 notar public numit în Orbeasca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 24.03.2014;
1 notar public numit în Ciochina şi asociat în Bucureşti: Buje Alexandru până la 10.05.2015;
1 notar public numit în Feteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 8.07.2013;
1 notar public numit în Borsec, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 25 ani în Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013;
1 notar public numit în Daneş, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Călborean Alina din 20.05.2014;
1 notar public numit în Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013;
1 notar public numit în Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Costache Oana Cristina din 17.03.2014;
1 notar public numit în Huşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Paveliu Ileana din 23.06.2011;
1 notar public numit în Ulmi şi asociat până la 31.12.2014 în Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 25.03.2013;
1 notar public numit în Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 4.05.2012;
1 notar public numit în Petrăchiaoia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 3.03.2010;
1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bunda Andrei din 3.03.2010;
1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 9.07.2013;
1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013;
1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe durată nedeterminată în Chitila: Zamfir Mihail din 25.03.2014;
3 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Melente Adrian din 27.12.2010, Grigore Cristian din 5.03.2012, Chiriţă Daniela Florentina din 8.01.2014;
2 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Boroi Maria din 8.01.2013 şi Popovici Alexandra din 30.01.2013;
1 notar public numit în Salcia şi asociat pe 25 ani în Urziceni: Dan George din 7.03.2014;
2 notari publici numiţi în Letca Nouă şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Dănilă Alexandra Irina din 2.05.2011, Nica Sanda din 2.04.2012;
1 notar public numit pe Letca Nouă şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 2.08.2013;
1 notar public numit în Mihail Kogălniceanu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Năstase Ana Maria din 3.03.2010;
2 notari publici numiţi în Nuci şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 8.02.2012 şi Diaconescu Remus Ştefan din 25.05.2012;
1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Caragea Nicolae din 23.12.2013;
1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 24.03.2014;
1 notar public numit în Amara şi asociat până la 31.12.2018 în Bucureşti: Richiţeanu Roxana Camelia din 20.03.2014;
1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010;
1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Buşoi Anne Marie Georgiana până la 10.05.2015;
1 notar public numit în 1 Decembrie şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dobrican Oana Maria din 6.01.2011;
1 notar public numit în Islaz şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 27.09.2010;
1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Buftea: Coadă Florin Adrian din 25.03.2014;
1 notar public numit în Călăraşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ciobanu Alin Constantin din 17.10.2013;
1 notar public numit în Colelia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012;
1 notar public numit în Berceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Şulea Alexandru din 26.04.2011;
1 notar public numit în Pietroşani şi asociat pe 5 ani în Voluntari: Crângureanu Steriana Ştefania din 26.04.2011;
1 notar public numit în Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nica Oana Raluca din 5.03.2013;
1 notar public numit în Colibaşi şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Bonţ Marinela din 2.07.2013;
1 notar public numit în Săveni şi asociat pe durată nedeterminată în Bolintin-Vale: Mitescu Simona Elena din 9.10.2013;
1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cetinturk Adela din 8.01.2013;
1 notar public numit în Poeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Mihai Cristina din 27.04.2011;
1 notar public numit în Valea lui Mihai, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 25.07.2012;
1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mermeze Speranţa Catrinel din 27.03.2013;
1 notar public numit în Covasna, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014;
1 notar public numit în Chiajna şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cojocaru Diana din 12.05.2011;
1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niculescu Andreea Maria din 25.03.2014;
1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat până la 10.02.2016 în Bucureşti: Voicu Bianca Maria din 4.03.2014;
1 notar public numit în Ciulniţa şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Văduva Necşoiu Carla Elena din 23.04.2012;
1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Novac Mubera Valentine Elena din 20.09.2013;
1 notar public numit în Radovanu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Solacolu Raluca Ioana din 19.12.2011;
1 notar public numit în Dărăşti-Ilfov şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Cazan Maria Petronela din 19.12.2011;
1 notar public numit în Traian şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dragomir Tudor Radu din 13.08.2012;
1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 29.07.2014;
1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012;
1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat până la 01.09.2019 în Bucureşti: Ion Andreea Elena din 12.03.2014;
1 notar public numit în Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013;
1 notar public numit în Belciugatele şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 21.03.2012;
1 notar public numit în Sîrbeni şi asociat, până la 1.12.2014, în Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 22.04.2013;
1 notar public numit în Bragadiru şi asociat, până la 1.12.2014, în Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 22.04.2013;
1 notar public numit în Greaca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 18.04.2014;
1 notar public numit în Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 17.04.2012;
1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012;
1 notar public numit în Victoria, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 10.03.2014;
1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 23.05.2012;
1 notar public numit în Păuneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 01.09.2019 în Bucureşti: Lina Daniela din 12.03.2014;
1 notar public numit în Câmpina, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Curpene Roxana din 10.05.2013;
1 notar public numit în Coşereni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012;
1 notar public numit în Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013;
1 notar public numit în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013;
1 notar public numit în Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghel Andrei din 23.12.2013;
1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat, până la 01.04.2018, în Bucureşti: Blăgan Andra din 09.07.2013;
1 notar public numit în Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013;
1 notar public numit în Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013;
1 notar public numit în Breaza, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bărbulescu Andreea din 29.05.2013;
1 notar public numit în Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013;
1 notar public numit în Braşov, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013;
1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 25.03.2014;
1 notar public numit în Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013;
1 notar public numit în Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013;
1 notar public numit în Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 2.08.2013;
1 notar public numit în Vâlcelele şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Şurlea Alexandru Valeriu din 10.05.2013;
1 notar public numit în Matca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Luca Viorel din 4.07.2014;
1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Constanţa: Pavlicu Cornelia din 8.01.2014;
1 notar public numit în Ştefan cel Mare şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gheorghe Ioana Andreea din 28.02.2014;
1 notar public numit în Tudor Vladimirescu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 30 ani în Bucureşti: Şeicaru Elena Mihaela din 15.05.2014;
1 notar public numit în Bălţeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gheorghe Cătălina Mihaela din 27.05.2014;
1 notar public numit în Peciu Nou, Camera Notarilor Publici Timişoara, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Tudor Andreea Violeta din 16.06.2014;
1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Brumă Sorana Cristina din 5.06.2014;
ANEXA nr. 5:
V.Camera Notarilor Publici Cluj

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Cluj

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

88(1)

87(2)

-

1. Jucan Andrieş Mariana Georgiana

   

Apahida

1

1

-

-

   

Baciu

1

1(2)

-

-

   

Gilău

1

1

-

-

  

Dej

Dej

6

6(2)

-

-

  

Gherla

Gherla

3

3

-

-

  

Huedin

Huedin

3

3

-

-

  

Turda

Câmpia Turzii

2

2

-

-

   

Mihai Viteazu

1

1

-

-

   

Turda

7

7

-

-

 

Total judeţ

  

113(1)

112(2)

-

1

2.

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Bistriţa

16

16(2)

-

-

  

Năsăud

Năsăud

4

3(2)

1

-

   

Sângeorz-Băi

-

-(2)

-

-

  

Beclean

Beclean

5

5

-

-

 

Total judeţ

  

25

24(2)

1

-

3.

Maramureş

Baia Mare

Baia Mare

24

23(2)

1

-

   

Seini

1

1

-

-

   

Şomcuta Mare

2

2

-

-

  

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei

5

4(2)

1

-

  

Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş

3

3

-

-

  

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus

2

2

-

-

   

Borşa

2(1)

1

-

1. Balaci Mihai Alexandru

  

Dragomireşti

Dragomireşti

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

40(1)

37(2)

2

1

4.

Sălaj

Zalău

Zalău

8

8

-

-

   

Cehu Silvaniei

-

-(2)

-

-

  

Jibou

Jibou

3

3

-

-

  

Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei

3

3(2)

-

-

 

Total judeţ

  

14

14(2)

-

-

 

TOTAL CAMERĂ

  

192(1)

187(2)

3

2

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Săcele, Camera Notarilor Publici Braşov, este asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Cosma Laura Ioana din 9.08.2010;
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Turda: Vasilescu Paul Dinu din 4.05.2009;
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Cardoş Laura Codruţa din 12.04.2010;
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 3 ani în Jibou: Axinte Ana din 7.05.2012;
1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010;
1 notar public numit Baia Mare şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Ciugudean George Maximilian din 9.08.2010;
1 notar public numit în Cehu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Stoica Ioan Alin din 13.02.2012;
1 notar public numit în Tăşnad, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Rakoczi Ferencz Robert din 8.01.2014;
1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Mureşan Georgeta Marcela din 8.01.2014;
1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Buzdugan Mariana din 15.03.2010;
1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Dorobanţu Simona Iustina din 18.09.2012;
1 notar public numit în Miercurea Ciuc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Sergiu Mircea din 27.03.2013;
1 notar public numit în Năsăud şi asociat pe 5 ani în Bistriţa: Pop Cristina Monica din 27.12.2010;
1 notar public numit în Olcea, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Pop Smaranda Ramona din 9.04.2014;
1 notar public numit în Vadu Crişului, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pădurean Călin Cristian din 12.04.2013;
1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Chiş Mihaela Liliana din 2.07.2013;
1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Turda: Oneţ Ion Angheluş din 24.03.2014;
1 notar public numit în Zărneşti, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Bejan Cristina din 2.07.2013;
1 notar public numit în Galaţi, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buda Liliana din 12.04.2013;
1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Mureşan Corneliu Lucian din 27.04.2011;
1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Handra Călugăr Diana din 2.07.2013;
1 notar public numit în Aiud, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Nyari Faur Andreea Mihaela din 7.05.2012;
1 notar public numit în Sângeorz Băi şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Budiu Alina Dorina din 2.07.2013;
1 notar public numit în Glodeni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată Cluj-Napoca: Ilcaş Laura Mihaela din 2.07.2013;
1 notar public numit în Cugir, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Oprea Simona din 2.07.2013;
1 notar public numit în Bistriţa şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Tofeni Alina Teodora din 27.03.2013;
1 notar public numit în Baciu şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Gabriela din 10.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Cluj nr. 74/16.03.2013;
1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe durată nedeterminată în Dej: Racolţa Oana din 12.04.2013;
1 notar public numit în Dej şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Mesaroş Raluca Ileana din 28.05.2013;
1 notar public numit în Sânsimion, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buteanu Andra Ioana din 2.07.2013;
1 notar public numit în Şuletea, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat, până la 12.07.2018, în Cluj-Napoca: Ielciu Doina Alexandrina din 1.10.2013.
ANEXA nr. 6:
VI.Camera Notarilor Publici Constanţa

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Constanţa

Constanţa

Constanţa

71(1)

69

-

1. Iordan Gheorghe

2. Tatu Elena

   

Agigea

1

1

-

-

   

Corbu

2

2

-

-

   

Murfatlar

1

1

-

-

   

Cogealac

1

-(2)

1

-

   

Cumpăna

1

1

-

-

   

Eforie

2

2

-

-

   

Istria

1

1(2)

-

-

   

Lumina

1

1

-

-

   

Năvodari

4

4

-

-

   

Mihail Kogălniceanu

1

1

-

-

   

Mihai Viteazu

1

-(2)

1

-

   

Nicolae Bălcescu

-

-(2)

-

-

   

Ovidiu

4

4(2)

-

-

   

Săcele

1

-(2)

1

-

   

Techirghiol

1

1

-

-

   

Valu lui Traian

2

2

-

-

  

Mangalia

Mangalia

9(1)

8

-

1. Vonica Adrian

   

Mereni

1

-

1

-

   

Albeşti

-

-(2)

-

-

   

Costineşti

1

1

-

-

   

Amzacea

-

-(2)

-

-

   

Chirnogeni

1

1

-

-

   

Independenţa

1(1)

-

-

1. Mihăescu Monica

   

Negru Vodă

1(1)

-

-

1. Tănase Alina Georgeta

   

Topraisar

 

-(2)

-

-

   

Tuzla

1

1

-

-

  

Medgidia

Medgidia

7(1)

6

-

1. Vasiliev Daniel Ştefan

   

Adamclisi

 

-(2)

-

-

   

Băneasa

1

1(2)

-

-

   

Castelu

1

1

-

-

   

Ciocârlia

1

-

1

-

   

Cobadin

1

1

-

-

   

Cernavodă

2

2

-

-

   

Deleni

1

1

-

-

   

Ostrov

-

-

-

-

   

Poarta Albă

-

-

-

-

  

Hârşova

Hârşova

1

1

-

-

   

Crucea

1(1)

-

-

1. Stancă Ionela Antoaneta

   

Topalu

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

127(1)

115(2)

5

7

2.

Tulcea

Tulcea

Tulcea

13(1)

12(2)

-

1. Petrescu Traian

   

Murighiol

1

1

-

-

  

Babadag

Babadag

3

3

-

-

   

Topolog

1

1

-

-

  

Măcin

Măcin

3

3

-

-

 

Total judeţ

  

21(1)

20(2)

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

148(1)

135(2)

5

8

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Ovidiu şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Crişan Carastoian Delia din 15.12.2009;
1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Manea Magdalena din 23.03.2011;
1 notar public numit în Săcele şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Botezatu Horia din 23.04.2012;
1 notar public numit în Săcele şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Badea Roxana Daniela din 13.01.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 58/6.12.2013;
1 notar public numit în Amzacea şi asociat pe durată nedeterminată în Medgidia: Vasiliev Mircea Andrei din 13.01.2014;
1 notar public numit în Vânju Mare, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Ovidiu: Ioniţă Mihai din 22.01.2013;
1 notar public numit în Tulcea şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Bogdan Mihaela din 23.04.2012;
1 notar public numit în Mihai Viteazu şi asociat pe durată nedeterminată în Năvodari: Săcăleanu Alexandru din 13.01.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 60/6.12.2013;
1 notar public numit în Albeşti şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Niculescu Bogdan Alexandru din 3.03.2010;
1 notar public numit în Istria şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Andrei Lavinia Antoaneta din 3.03.2010;
1 notar public numit în Cogealac şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Sofrone Cristina din 4.04.2011;
1 notar public numit în Cogealac şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Băniţă Luana din 13.01.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 59/6.12.2013;
1 notar public numit în Topraisar şi asociat până la 2.02.2019 în Constanţa: Manţu Laura din 25.03.2014;
1 notar public numit în Viziru, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Dumitra Cristina din 21.03.2012;
1 notar public numit în Adamclisi şi asociat pe 5 ani în Constanţa: Marin Camelia din 25.05.2012;
1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Ştreangă Ioana din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constanţa nr. 6/22.02.2013;
1 notar public numit în Dragoş Vodă, Camera Notarilor Publici Bucureşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Constanţa: Pavlicu Cornelia din 8.01.2014.
ANEXA nr. 7:
VII.Camera Notarilor Publici Craiova

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Dolj

Băileşti

Băileşti

3

2(2)

1

-

  

Calafat

Calafat

2

2(2)

-

-

  

Craiova

Bechet

2

1

1

-

   

Dăbuleni

-

-(2)

-

-

   

Craiova

56(1)

55

-

1. Ivanovici Laura Mihaela

  

Segarcea

Segarcea

2

2(2)

-

-

  

Filiaşi

Filiaşi

2

2(2)

-

-

 

Total judeţ

  

67(1)

64(2)

2

1

2.

Gorj

Novaci

Novaci

2

2

-

-

  

Târgu Cărbuneşti

Târgu Cărbuneşti

1

1(2)

-

-

  

Motru

Motru

3

3

-

-

  

Târgu Jiu

Târgu Jiu

20(1)

18

-

1. Cercel Cosmin Sebastian

2. Ionaşcu Gabriela

   

Rovinari

1

-

1

-

   

Turceni

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

27(1)

24(2)

1

2

3.

Mehedinţi

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin

18(1)

17(2)

-

1. Gheorghe Alisa Anda

  

Orşova

Orşova

2

2(2)

-

-

  

Strehaia

Strehaia

1

1(2)

-

-

  

Baia de Aramă

Baia de Aramă

-

-(2)

-

-

  

Vânju Mare

Vânju Mare

1

1(2)

-

-

 

Total judeţ

  

22(1)

21(2)

-

1

4.

Olt

Balş

Balş

3

3(2)

-

-

  

Caracal

Caracal

6

6

-

-

   

Drăgăneşti-Olt

1

-

1

-

  

Corabia

Corabia

2

2(2)

-

-

  

Slatina

Slatina

15

15(2)

-

-

   

Piatra-Olt

-

-(2)

-

-

   

Scorniceşti

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

27(1)

26(2)

1

-

 

TOTAL CAMERĂ

  

143(1)

135(2)

4

4

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Calafat şi asociat pe 5 ani în Craiova: Drăguşin Dănuţ Florin din 2.11.2011;
1 notar public numiţi în Calafat şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Florescu Maria Magdalena din 15.04.2014;
1 notar public numit în Calafat şi asociat pe 5 ani în Slatina: Nicolescu Oana Luiza cu 10.03.2009;
1 notar public numit în Băileşti şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Gligă Laura din 15.04.2014;
1 notar public numit în Băileşti şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Gaşpar Monica Ortansa din 14.07.2014;
1 notar public numit în Turceni şi asociat pe 5 ani în Târgu Jiu: Răceanu Gheorghe Silviu din 20.10.2009;
1 notar public numit în Segarcea şi asociat pe 5 ani în Craiova: Diaconu Laura din 6.01.2011;
1 notar public numit în Segarcea şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Şorop Alexandru Oliviu din 12.04.2013;
1 notar public numit în Târgu Cărbuneşti şi asociat pe 5 ani în Craiova: Cârstea Caba Mihai Dan din 18.07.2011;
1 notar public numit în Orşova şi asociat pe 5 ani în Craiova: Dincă Flavius din 6.01.2011;
2 notari publici numiţi în Piatra-Olt şi asociaţi pe 5 ani în Craiova: Defta Florentin Leonard din 22.12.2010, Mladin Preoteasa Alina Corina din 23.05.2012;
1 notar public numit în Piatra-Olt şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Floricel Mihai Marian din 4.02.2014;
1 notar public numit în Vânju Mare şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Constanţa: Ioniţă Mihai din 22.01.2014;
1 notar public numit în Dăbuleni şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 15.03.2010;
1 notar public numit în Dăbuleni şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Curea Ionel din 31.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Craiova nr. 6/09.02.2014;
1 notar public numit în Baia de Aramă şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gherghinoiu Emanuel Theodor din 25.09.2009;
1 notar public numit în Baia de Aramă şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 25.03.2014;
1 notar public numit în Slatina şi asociat până la 1.09.2019 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 12.03.2014;
1 notar public numit în Scorniceşti şi asociat pe 5 ani în Craiova: Dincă Alina Camelia din 10.03.2009;
1 notar public numit în Scorniceşti şi asociat până la 1.04.2018 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Trofin Iulia din 9.07.2013;
2 notari publici numiţi în Scorniceşti asociaţi pe 5 ani în Slatina: Constantinescu Mihaela Tamara din 23.02.2011, Dicu Victor Ciprian din 23.02.2011;
1 notar public numit în Strehaia şi asociat pe 5 ani în Craiova: Găgeatu Ileana Mădălina din 3.03.2011;
1 notar public numit în Strehaia şi asociat pe durată nedeterminată în Craiova: Făurar Virgil Claudiu din 15.04.2014;
1 notar public numit în Strehaia şi asociat pe 5 ani în Târgu Jiu: Nistorescu Constantin din 3.03.2010;
1 notar public numit în Balş şi asociat pe 5 ani în Craiova: Tomiţă Sebastian Dan din 3.03.2010;
1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin şi asociat în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Buşoi Anne Marie Georgiana, până la 10.05.2015;
1 notar public numit în Filiaşi şi asociat pe 5 ani în Craiova: Diaconescu Gelu Emilian din 23.05.2012;
1 notar public numit în Corabia şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 17.04.2012.
ANEXA nr. 8:
VIII.Camera Notarilor Publici Galaţi

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Galaţi

Galaţi

Galaţi

44(1)

41(2)

2

1. Potîrniche Alina

   

Frumuşiţa

2

2

-

-

   

Pechea

2

2

-

-

   

Slobozia Conachii

1

1

-

-

  

Tecuci

Tecuci

6

6

-

-

   

Cudalbi

1

1

-

-

   

Corod

1

1

-

-

   

Matca

-

-(2)

-

-

   

Priponeşti

-

-

-

-

  

Lieşti

Lieşti

3(1)

2(2)

-

1. Nicoară Mircea

   

Independenţa

1

-

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Nămoloasa

-

-(2)

-

-

   

Tudor Vladimirescu

1

1(2)

-

-

  

Târgu Bujor

Târgu Bujor

2

2

-

-

   

Bereşti

1

1(2)

-

-

 

Total judeţ

  

65(1)

60(2)

3

2

2.

Brăila

Brăila

Brăila

25

25(2)

-

-

   

Măxineni

1

-(2)

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Movila Miresii

1

1

-

-

   

Gropeni

1

-(2)

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Măraşu

1

-

1

-

  

Făurei

Făurei

1

1

-

-

   

Ianca

1

1(2)

-

-

  

Însurăţei

Însurăţei

3

3

-

-

   

Viziru

1

1(2)

-

-

 

Total judeţ

  

35

32(2)

3

-

0

1

2

3

4

5

6

7

3.

Vrancea

Focşani

Focşani

21

21(2)

-

-

   

Dumbrăveni

1

-

1 rămas neocupat la examenul din 2013

-

   

Dumitreşti

1

-

1

-

   

Gugeşti

1

1

-

-

   

Odobeşti

1

1

-

-

   

Suraia

2(1)

-

1

1. Pleşcan Florin Ciprian

   

Tulnici

1

-

1

-

   

Vintileasca

1

1(2)

-

-

   

Vulturu

1

1

-

-

  

Adjud

Adjud

7(1)

6(2)

-

1. Apostolescu Irina Cristina

   

Păuneşti

-

-(2)

-

-

   

Homocea

-

-(2)

-

-

  

Panciu

Panciu

3

3(2)

-

-

   

Mărăşeşti

1

1

-

-

   

Fitioneşti

-

-(2)

-

-

   

Soveja

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

41(1)

35(2)

4

2

 

TOTAL CAMERĂ

  

141(1)

127(2)

10

4

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Fitioneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Totis Eduard Anton din 8.01.2014;
1 notar public numit în Soveja şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012;
1 notar public numit în Vintileasca şi asociat pe 4 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23.04.2012;
1 notar public numit în Adjud şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Schin George Cristian din 11.07.2011;
1 notar public numit în Lieşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 4.06.2013;
1 notar public numit în Lieşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Oneţ Ion Angheluş din 24.03.2014;
1 notar public numit în Brăila şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 8.01.2014;
1 notar public numit în Focşani şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 25.03.2014;
1 notar public numit în Focşani şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Nica Nicolae Ciprian din 8.04.2013;
1 notar public numit în Gropeni şi asociat pe 5 ani în Brăila: Loi Paul Mircea din 28.01.2010;
1 notar public numit în Măxineni şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013;
1 notar public numit în Măxineni şi asociat pe durată nedeterminată în Brăila: Istrate Viorica din 1.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Galaţi nr. 1/15.02.2013;
1 notar public numit în Brăila şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Chiş Mihaela Liliana din 2.07.2013;
1 notar public numit în Brăila şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Toderaşcu Dan din 11.07.2011;
1 notar public numit în Galaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Buda Liliana din 12.04.2013;
1 notar public numit în Ianca şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Crăciun Răzvan din 29.02.2012;
1 notar public numit în Viziru şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Constanţa: Dumitra Cristina din 21.03.2012;
1 notar public numit în Homocea şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013;
1 notar public numit în Panciu şi asociat pe 5 ani în Focşani: Dragomir Maria Daniela din 5.05.2012;
1 notar public numit în Panciu şi asociat pe 3 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 23.05.2012;
1 notar public numit în Panciu şi asociat până la 1.04.2018 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Blăgan Andra din 9.07.2013;
1 notar public numit în Păuneşti şi asociat până la 1.09.2019 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Lina Daniela din 12.03.2014;
1 notar public numit în Nămoloasa şi asociat pe 5 ani în Galaţi: Tudorie Anca Georgeta din 15.06.2012;
1 notar public numit în Bereşti şi asociat pe durată nedeterminată în Galaţi: Barău Zîna din 13.08.2012;
1 notar public numit în Gropeni şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 2.08.2013;
1 notar public numit în Matca şi asociat pe 3 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Luca Viorel din 4.07.2014;
1 notar public numit în Tudor Vladimirescu şi asociat pe 30 de ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Şeicaru Elena Mihaela din 15.05.2014.
ANEXA nr. 9:
IX.Camera Notarilor Publici Iaşi

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Iaşi

Iaşi

Iaşi

53(1)

50(2)

-

1. Topală Melania Mihaela

2. Cardaşim Andreea Raluca

3. Mogoş Radu Voicu

   

Aroneanu

-

-(2)

-

-

   

Bosia

-

-(2)

-

-

   

Dagâţa

-

-(2)

-

-

   

Bivolari

1

-(2)

1

-

   

Dobrovăţ

-

-(2)

-

-

   

Podu Iloaiei

1

1

-

-

   

Scânteia

-

-(2)

-

-

   

Schitu Duca

1(1)

-(2)

-

1. Grigoraş Ioan Nicolae

   

Tansa

-

-(2)

-

-

   

Leţcani

2

2

-

-

   

Andrieşeni

-

-(2)

-

-

   

Lunca Cetăţuii-Ciurea

1

1

-

-

   

Miroslava

1

1

-

-

   

Mogoşeşti

1(1)

 

-

1. Jescu Otilia Elena

   

Popeşti

1

1

-

-

   

Popricani

1

1

-

-

   

Româneşti

-

-(2)

-

-

   

Tomeşti

1

1

-

-

   

Ţibăneşti

1

1

-

-

   

Holboca

1

1

-

-

   

Horleşti

-

-(2)

-

-

   

Valea Lupului

1

1(2)

-

-

   

Victoria

-

-(2)

-

-

   

Vlădeni

-

-(2)

-

-

  

Hârlău

Hârlău

3

3

-

-

   

Belceşti

-

-

-

-

   

Deleni

1

-(2)

1

-

   

Focuri

-

-(2)

-

-

  

Paşcani

Paşcani

7

7

-

-

   

Bălţaţi

-

-(2)

-

-

   

Ciohorani

1

1

-

-

   

Cristeşti

-

-(2)

-

-

   

Lespezi

1

1

-

-

   

Mirceşti

-

-(2)

-

-

   

Răchiteni

1

1

-

-

   

Ruginoasa

1

1

-

-

   

Stolniceni-Prăjescu

1

-

1

-

   

Târgu Frumos

3

3

-

-

  

Răducăneni

Răducăneni

3(1)

2

-

1. Urziceanu Renata

   

Costuleni

1

-

1

-

   

Osoi

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

91(1)

81(2)

4

6

2.

Vaslui

Bârlad

Bârlad

6

6

-

-

   

Alexandru Vlahuţă

1(1)

-

-

1. Ciobanu Ciprian Ionuţ

   

Ghergheşti

-

-

-

-

   

Iveşti

1

1

-

-

   

Tutova

-

-(2)

-

-

   

Murgeni

1

1

-

-

   

Pogoneşti

1

1

-

-

   

Şuletea

-

-(2)

-

-

   

Vinderei

1

1(2)

-

-

   

Zorleni

1

1

-

-

  

Vaslui

Vaslui

11

11

-

-

   

Băceşti

1

1

-

-

   

Codăeşti

-

-(2)

-

-

   

Costeşti

-

-(2)

-

-

   

Dragomireşti

-

-(2)

-

-

   

Dumeşti

1

-

1

-

   

Ivăneşti

-

-(2)

-

-

   

Munteni de Jos

1

1

-

-

   

Soleşti

-

-(2)

-

-

   

Negreşti

2

2

-

-

  

Huşi

Huşi

3

3(2)

-

-

   

Arsura

1

-

1

-

   

Buneşti Avereşti

1(1)

-

-

1. Gâlea Raluca Elena

   

Stănileşti

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

34(1)

30(2)

2

2

 

TOTAL CAMERĂ

  

125(1)

111(2)

6

8

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Dragomireşti şi asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Chiriţă Simona Elena din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 23/30.03.2013;
1 notar public numit în Andrieşeni şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Mahu Maria Cristina din 19.11.2010;
1 notar public numit în Dobrovăţ şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Topală Daniel din 12.04.2011;
1 notar public numit în Costeşti şi asociat pe 5 ani în Vaslui: Irimia Bogdan Constantin din 23.04.2012;
1 notar public numit în Deleni şi asociat până la 20.04.2021 în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013;
1 notar public numit în Roman, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012;
1 notar public numit în Bălţaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Iaşi: Pintilie Lăcrămioara din 24.04.2013;
1 notar public numit în Codăeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Simin Ionuţ din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 22/30.03.2013;
1 notar public numit în Soleşti şi asociat pe durată nedeterminată în Vaslui: Simin Eduard Constantin din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 22/30.03.2013;
1 notar public numit în Valea Lupului şi asociat pe durată nedeterminată în Iaşi: Florea Bogdan Daniel din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 21/12.03.2013;
1 notar public numit în Româneşti şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Costin Răzvan Ionuţ din 16.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 17/5.03.2013;
1 notar public numit în Vlădeni şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Coste Alexandru Dan din 16.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 17/5.03.2013;
1 notar public numit în Dagâţa şi asociat pe durată nedeterminată în Iaşi: Udişteanu Sabina Elena din 18.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Iaşi nr. 7/05.02.2014;
1 notar public numit în Bivolari şi asociat în Iaşi: Andriescu Raluca cu certificatul Curţii Apel din 6.02.2001;
1 notar public numit în Huşi şi asociat pe 4 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Paveliu Ileana din 23.06.2011;
1 notar public numit în Ivăneşti şi asociat pe 5 ani în Vaslui: Bulumac Cătălin Ovidiu din 3.03.2010;
1 notar public numit în Tutova şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Stoica Cristina Cremona din 23.04.2012;
1 notar public numit în Schitu Duca şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Toma I. Ioan din 12.04.2011;
1 notar public numit în Horleşti şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Toma Mihai din 12.04.2011;
1 notar public numit în Aroneanu şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Dublea Andreea din 10.05.2011;
1 notar public numit în Bosia şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Cristia Avram Cerasela din 8.06.2011;
1 notar public numit în Victoria şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Blaj Avram Evelina din 8.06.2011;
1 notar public numit în Cristeşti şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Isachi Dragoş din 18.07.2011;
1 notar public numit în Tansa şi asociat pe 5 ani în Iaşi: Avasiloae Claudia din 26.04.2012;
1 notar public numit în Focuri şi asociat pe durată nedeterminată în Leţcani: Budurcă Magda Eugenia din 8.01.2013;
1 notar public numit în Mirceşti şi asociat pe 3 ani în Iaşi: Vieriu Moţoc Ancuţa Petronela din 17.01.2013;
1 notar public numit în Vinderei şi asociat pe durată nedeterminată în Huşi: Macovei Ştefan Alexandru din 24.04.2013;
1 notar public numit în Iaşi şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013;
1 notar public numit în Şuletea şi asociat până la 12.07.2018 în Camera Notarilor Publici Cluj: Ielciu Doina Alexandrina din 1.10.2013;
1 notar public numit în Scânteia şi asociat pe 3 ani în Hârlău: Silion Anca Ilinca din 28.02.2014.
ANEXA nr. 10:
X.Camera Notarilor Publici Oradea

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Bihor

Oradea

Oradea

60(1)

56(2)

-

1. Maier Ioana Andreea

2. Mihai Miriam

3. Popa Delia Roxana

4. Indrieş Patricia Teodora

   

Biharia

-

-(2)

-

-

   

Drăgeşti

1

1

-

-

   

Lăzăreni

1

1

-

-

  

Salonta

Salonta

2

2(2)

-

-

   

Cefa

-

-(2)

-

-

   

Olcea

1

1(2)

-

-

   

Tinca

1

1

-

-

  

Aleşd

Aleşd

3

3

-

-

   

Vadu Crişului

-

-(2)

-

-

   

Vârciorog

1

1

-

-

  

Beiuş

Beiuş

2

2

-

-

   

Dobreşti

-

-(2)

-

-

   

Ştei

1

1

-

-

  

Marghita

Marghita

3

3(2)

-

-

   

Săcueni

1

1

-

-

   

Valea lui Mihai

1

1(2)

-

-

 

Total judeţ

  

78(1)

74(2)

-

4

2.

Satu Mare

Satu Mare

Satu Mare

16

16

-

-

   

Livada

1

1

-

-

  

Carei

Carei

4

4

-

-

   

Tăşnad

-

-(2)

-

-

  

Negreşti-Oaş

Negreşti-Oaş

3

3

-

-

 

Total judeţ

  

24

24(2)

-

-

 

TOTAL CAMERĂ

  

102(1)

98(2)

-

4

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Tăşnad şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Rakoczi Ferencz Robert din 8.01.2014;
1 notar public numit în Olcea şi asociat pe 5 ani Camera Notarilor Publici Cluj: Pop Smaranda Ramona din 9.04.2014;
1 notar public numit în Vadu Crişului şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Pădurean Călin Cristian din 12.04.2013;
1 notar public numit în Dobreşti şi asociat pe 5 ani în Oradea: Geambaşu Ionuţ din 19.02.2010;
1 notar public numit în Oradea şi asociat pe 5 ani în Marghita: Iuhasz Csengele din 3.03.2011;
1 notar public numit în Marghita şi asociat pe 5 ani în Oradea: Tămaş Teodora Lidia din 3.03.2011;
1 notar public numit în Cefa şi asociat pe durată nedeterminată în Oradea: Voinea Radu din 7.03.2014;
1 notar public numit în Valea lui Mihai şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 25.07.2012;
1 notar public numit în Biharia şi asociat pe 5 ani în Oradea: Tomulescu Laurenţiu Sebastian din 26.11.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Oradea nr. 46/02.10.2013;
1 notar public numit în Salonta şi asociat pe 3 ani în Oradea: Dehelean Renata din 17.08.2012.
ANEXA nr. 11:
XI.Camera Notarilor Publici Piteşti

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Argeş

Piteşti

Piteşti

42(1)

38(2)

2

1. Didea Ionel

2. Rădulescu Galia Claudia

   

Bascov

1

1

-

-

   

Moşoaia

1

1

-

-

   

Mioveni

3(1)

2

-

1. Safta Doina

   

Mărăcineni

1

1

-

-

  

Costeşti

Costeşti

2

2

-

-

   

Slobozia

-

-(2)

-

-

  

Câmpulung

Câmpulung

7(1)

6

-

1. Ionescu Imanuela

   

Rucăr

1(l)

-

-

1. Minculescu Ioana Mădălina

  

Curtea de Argeş

Curtea de Argeş

5

5

-

-

   

Brăduleţ

-

-

-

-

   

Domneşti

1

1

-

-

  

Topoloveni

Topoloveni

2

2

-

-

   

Leordeni

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

67(1)

60(2)

2

5

2.

Vâlcea

Drăgăşani

Drăgăşani

3(1)

2

-

1. Pîrvu Cristian Virgiliu Nicolae

  

Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

29(1)

28

-

1. Poenaru Andreea Lorena

  

Brezoi

Brezoi

1

1

-

-

   

Călimăneşti

1(1)

-

-

1. Tatu Ioan

  

Horezu

Horezu

3

2

1

-

  

Bălceşti

Bălceşti

2

2

-

-

 

Total judeţ

  

39(1)

35

1

3

 

TOTAL CAMERĂ

  

106(1)

95(2)

3

8

__
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Costache Oana Cristina din 17.03.2014;
1 notar public numit în Piteşti şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Brumă Sorana Cristina din 5.06.2014.
ANEXA nr. 12:
XII.Camera Notarilor Publici Ploieşti

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Prahova

Ploieşti

Ploieşti

39(1)

38(2)

-

1. Gâlea Ion

   

Plopeni

1

1

-

-

   

Boldeşti-Scăeni

1

1

-

-

   

Sângeru

1

1

-

-

   

Şirna

1

1

-

-

   

Dumbrava

-

-(2)

-

-

   

Ariceştii Rahtivani

-

-(2)

-

-

   

Valea Călugărească

1

1

-

-

   

Balta Doamnei

-

-(2)

-

-

   

Gorgota

-

-(2)

-

-

   

Apostolache

1(1)

-

-

1. David Livia

   

Vâlcăneşti

-

-(2)

-

-

   

Urlaţi

1

1(2)

-

-

  

Câmpina

Câmpina

5

5(2)

-

-

   

Băicoi

2(1)

1

-

1. Panait Aurelia Elena

   

Breaza

1

1(2)

-

-

   

Filipeştii de Pădure

1

1

-

-

  

Mizil

Mizil

2

1(2)

1

-

  

Sinaia

Buşteni

2

2

-

-

   

Sinaia

4

4

-

-

   

Azuga

1

1(2)

-

-

   

Comarnic

1

1

-

-

  

Vălenii de Munte

Vălenii de Munte

4

4

-

-

   

Bălţeşti

-

-(2)

-

-

   

Slănic

1

1

-

-

   

Măneciu

-

-(2)

-

-

   

Starchiojd

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

70(1)

66(2)

1

3

2.

Buzău

Buzău

Buzău

20(1)

19

-

1. Vasile Victor

   

Beceni

-

-(2)

-

-

   

Costeşti

-

-(2)

-

-

   

Mărăcineni

-

-(2)

-

-

   

Poşta Câlnău

1

1

-

-

   

Săruleşti

-

-(2)

-

-

   

Săhăteni

-

-(2)

-

-

   

Tisău

1

1

-

-

  

Pătârlagele

Pătârlagele

2

2(2)

-

-

   

Nehoiu

1

1

-

-

  

Pogoanele

Pogoanele

3

3

-

-

   

Brădeanu

-

-(2)

-

-

  

Râmnicu Sărat

Râmnicu Sărat

4

4

-

-

   

Buda

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

33(1)

32(2)

-

1

3.

Dâmboviţa

Târgovişte

Târgovişte

23(1)

21(2)

1

1. Albu Aurelia Madis

   

Cojasca

1(1)

-

-

1. Iliescu Dana Raluca

   

Finta

-

-(2)

-

-

   

Bilciureşti

-

-(2)

-

-

   

Corneşti

-

-(2)

-

-

   

Dragomireşti

1

1

-

-

   

Pucheni

-

-(2)

-

-

   

Niculeşti

1

1

-

-

   

Văleni Dâmboviţa

-

-(2)

-

-

   

Voineşti

1(1)

-

-

1. Haralambie Bogdan

   

Malu cu Flori

-

-(2)

-

-

  

Răcari

Răcari

2

2

-

-

   

Crevedia

2(1)

1

-

1. Voicu Maria Laura

   

Titu

1

1(2)

-

-

  

Pucioasa

Pucioasa

2

2

-

-

   

Fieni

2

2

-

-

  

Găeşti

Găeşti

3

2(2)

1

-

   

Corbii Mari

-

-(2)

-

-

   

Petreşti

2

2

-

-

  

Moreni

Moreni

4

4

-

-

   

Ocniţa

1(1)

-

-

1. Bolintineanu Mihaela

   

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

46(1)

39(2)

2

5

 

TOTAL CAMERĂ

  

149(1)

137(2)

3

9

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Ploieşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Feig Salişen din 25.03.2014;
1 notar public numit în Săruleşti şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 7.07.2010;
1 notar public numit în Breaza şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Bărbulescu Andreea din 29.05.2013;
1 notar public numit în Găeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013;
1 notar public numit în Azuga şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Polihovici Daniela din 28.05.2013;
1 notar public numit în Urlaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Ploieşti: Mânzicu Corina Mihaela din 16.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 79/13.12.2013;
1 notar public numit în Văleni Dâmboviţa şi asociat pe 5 ani în Târgovişte: Neacşu Anca Nicoleta din 19.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 17/14.02.2014;
1 notar public numit în Corbii Mari şi asociat pe durată nedeterminată în Petreşti: Neagu Mihaela din 18.09.2012;
1 notar public numit în Mărăcineni şi asociat pe 3 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 4.05.2012;
1 notar public numit în Finta şi asociat pe 5 ani în Târgovişte: Stoicescu Elena Cristina din 8.02.2012;
1 notar public numit în Brădeanu şi asociat pe 5 ani în Ploieşti: Dobre Stelorian Daniel din 3.03.2010;
1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău şi asociat pe 5 ani în Buzău: Ioniţă Gheorghe din 12.04.2010;
1 notar public numit în Târgovişte şi asociat durată nedeterminată în Ploieşti: Călin Magdalena din 11.04.2013;
1 notar public numit în Târgovişte şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 29.07.2014;
1 notar public numit în Târgovişte şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012;
1 notar public numit în Beceni şi asociat pe 5 ani în Buzău: Vasile Anda Denisa din 16.03.2011;
1 notar public numit în Dărmăneşti şi asociat pe 5 ani în Moreni: Fieraru Romulus Mihai din 27.04.2011;
1 notar public numit în Titu şi asociat pe 5 ani în Ploieşti: Dan Oliviu Vasilică din 12.12.2011;
1 notar public numit în Măneciu şi asociat pe 5 ani în Vălenii de Munte: Codescu Ana Gabriela din 23.04.2012;
1 notar public numit în Ariceştii Rahtivani şi asociat pe 5 ani în Ploieşti: Popescu Delia Elena din 23.04.2012;
1 notar public numit în Costeşti şi asociat pe 5 ani în Buzău: Vergu Elena din 23.04.2012;
1 notar public numit în Dumbrava şi asociat pe 5 ani în Ploieşti: Tudose George Radu din 23.04.2012;
1 notar public numit în Câmpina şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Curpene Roxana din 10.05.2013;
1 notar public numit în Starghiojd şi asociat pe durată nedeterminată în Vălenii de Munte: Fraţian Eugen Iuliu din 18.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 19/22.02.2013;
1 notar public numit în Pucheni şi asociat pe durată nedeterminată în Târgovişte: Tudor Vlad Pompiliu Lucian din 20.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 17/22.02.2013;
1 notar public numit în Gorgota şi asociat pe durată nedeterminată în Ploieşti: Belea Paula din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 15/22.02.2013;
1 notar public numit în Malu cu Flori şi asociat pe 20 de ani în Târgovişte: Cărămidă Irina Georgiana din 27.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 13/22.02.2013;
1 notar public numit în Vâlcăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Ploieşti: Cursaru Nicolae Radu din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 16/22.02.2013;
1 notar public numit în Bilciureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Târgovişte: Sandu Cristian din 1.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploieşti nr. 12/22.02.2013;
1 notar public numit în Balta Doamnei şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013;
1 notar public numit în Săhăteni şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013;
1 notar public numit în Corneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013;
1 notar public numit în Mizil şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013;
1 notar public numit în Pătârlagele şi asociat pe 5 ani în Sinaia: Costea Andra Ioana din 24.03.2014;
1 notar public numit în Bălţeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Gheorghe Cătălina Mihaela din 27.05.2014.
ANEXA nr. 13:
XIII.Camera Notarilor Publici Suceava

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Suceava

Suceava

Suceava

17(1)

16

-

1. Perju Pavel

   

Vereşti

1

1

-

-

  

Câmpulung Moldovenesc

Câmpulung Moldovenesc

8

8

-

-

  

Fălticeni

Fălticeni

7

7

-

-

   

Dolhasca

1

1

-

-

  

Rădăuţi

Rădăuţi

11

11

-

-

   

Milişăuţi

1(1)

-

-

1. Cozgarea Bogdan Ionuţ

   

Siret

1

1

-

-

  

Vatra Dornei

Vatra Dornei

4(1)

3(2)

-

1. Nechifor Nadina

   

Broşteni

1

1

-

-

  

Gura Humorului

Gura Humorului

2

2

-

-

 

Total judeţ

  

54(1)

51(2)

-

3

2.

Botoşani

Botoşani

Botoşani

17(1)

15

1

1. Popovici Cristian Dan

   

Bucecea

-

-(2)

-

-

   

Truşeşti

1

1

-

-

  

Darabani

Darabani

1

1

-

-

  

Dorohoi

Dorohoi

5

5

-

-

  

Săveni

Săveni

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

25(1)

23(2)

1

1

 

TOTAL CAMERĂ

  

79(1)

74(2)

1

4

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Vatra Dornei şi asociat pe 10 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 23.01.2013;
1 notar public numit în Bucecea şi asociat pe durată nedeterminată în Botoşani: Marian Viorica din 23.04.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Suceava nr. 3/06.03.2014.
ANEXA nr. 14:
XIV.Camera Notarilor Publici Târgu Mureş

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Mureş

Târgu Mureş

Târgu Mureş

38

38(2)

-

-

   

Acăţari

-

-(2)

-

-

   

Ceuaşu de Câmpie

-

-(2)

-

-

   

Gorneşti

-

-(2)

-

-

   

Glodeni

-

-(2)

-

-

   

Miercurea Nirajului

1

1

-

-

   

Band

-

-(2)

-

-

   

Ernei

1

-(2)

1

-

   

Crăciuneşti

-

-(2)

-

-

   

Ogra

1

1

-

-

   

Râciu

1

1

-

-

   

Sâncraiu de Mureş

-

-(2)

-

-

   

Sângeorgiu de Mureş

-

-(2)

-

-

   

Sântana de Mureş

-

-(2)

-

-

   

Şăulia de Câmpie

1

1

-

-

   

Ungheni

2

2

-

-

  

Târnăveni

Târnăveni

4(1)

3(2)

-

1. Grigore Daniela Maria

  

Luduş

Luduş

4

4(2)

-

-

   

Cuci

1

1

-

-

   

Iernut

2

2

-

-

   

Sărmaşu

2(1)

-(2)

1

1. Oproiescu Cătălin Florin

  

Sighişoara

Sighişoara

7

7

-

-

   

Daneş

1

1(2)

-

-

   

Sângeorgiu de Pădure

1

1(2)

-

-

   

Sovata

1

1(2)

-

-

  

Reghin

Deda

1

1

-

-

   

Gurghiu

1(1)

-

-

1. Pop Oana Alina

   

Reghin

7

7

-

-

 

Total judeţ

  

77(1)

72(2)

2

3

2.

Harghita

Miercurea-Ciuc

Miercurea-Ciuc

16(1)

14(2)

-

1. Vargha Ştefan

2. Antal Aranka

   

Lunca de Jos

1

1

-

-

   

Sânsimion

 

-(2)

-

-

  

Odorheiu Secuiesc

Corund

1

1

-

-

   

Cristuru Secuiesc

1

1

-

-

   

Odorheiu Secuiesc

9(1)

8(2)

-

1. Dobrean Anca

   

Brădeşti

1

1

-

-

   

Vlăhiţa

-

-(2)

-

-

  

Gheorgheni

Gheorgheni

4

4(2)

-

-

   

Ditrău

-

-(2)

-

-

  

Topliţa

Topliţa

5

5(2)

-

-

   

Borsec

-

-(2)

-

-

 

Total judeţ

  

38(1)

35(2)

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

  

115(1)

107(2)

2

6

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc şi asociat pe 25 de ani în Târgu Mureş: Rozsa Balasz din 24.04.2013;
1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Handra Călugăr Diana din 2.07.2013;
1 notar public numit în Sântana de Mureş şi asociat pe 25 de ani în Târgu Mureş: Holbach Anna Maria din 24.04.2013;
1 notar public numit în Târgu Mureş şi asociat pe 5 ani în Reghin: Şuş Maria din 23.05.2013;
1 notar public numit în Topliţa şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Popescu Ana Maria din 23.06.2011;
1 notar public numit în Miercurea-Ciuc şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Pop Sergiu Mircea din 27.03.2013;
1 notar public numit în Miercurea-Ciuc şi asociat pe durată nedeterminată în Odorheiu Secuiesc: Ferencz Palhegyi Tamas din 11.03.2013;
1 notar public numit în Luduş şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Mureş: Tinca Maria din 23.12.2013;
1 notar public numit în Sângeorgiu de Pădure şi asociat pe durată nedeterminată în Miercurea-Ciuc: Szabo Noemi din 08.05.2013;
1 notar public numit în Sângeorgiu de Mureş şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Mureş: Baculea Andrei Paul din 13.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mureş nr. 75/14.12.2013;
1 notar public numit în Sovata şi asociat pe durată nedeterminată în Ungheni: Chişiu Adria Ioana din 20.03.2013;
1 notar public numit în Sovata şi asociat pe 5 ani în Târgu Mureş: Nagy Szilard Istvan din 27.04.2011;
1 notar public numit în Ernei şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Mureş: Ivănuş Suceava Daniela Florina din 3.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mureş nr. 5/25.01.2014;
1 notar public numit în Band şi asociat pe 5 ani în Târgu Mureş: Benţa Andrea Loredana din 4.04.2011;
1 notar public numit în Târnăveni şi asociat pe 5 ani în Iernut: Ştefan Corina din 4.05.2009;
1 notar public numit în Târnăveni şi asociat pe durată nedeterminată în Deva, Camera Notarilor Publici Alba Iulia: Mane Sigartău Mirona din 4.03.2014;
1 notar public numit în Daneş şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Călborean Alina din 20.05.2014;
1 notar public numit în Borsec şi asociat pe 25 de ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013;
1 notar public numit în Acăţari şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Mureş: Naşca Dan Anca Teodora din 15.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mureş nr. 15/06.03.2013;
1 notar public numit în Ceuaşu de Câmpie şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Mureş: Dan Alin Adrian din 15.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mureş nr. 15/06.03.2013;
1 notar public numit în Vlăhiţa şi asociat pe 5 ani în Târgu Mureş: Danci Baziotis Petru Pavel din 13.02.2012;
1 notar public numit în Gorneşti şi asociat pe 5 ani în Târgu Mureş: Baciu Pop Diana Laura din 4.07.2011;
1 notar public numit în Glodeni şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Ilcaş Laura Mihaela din 2.07.2013;
1 notar public numit în Ditrău şi asociat pe durată nedeterminată în Miercurea-Ciuc: Vîlcan Adrian Dan din 4.07.2012;
1 notar public numit în Sânsimion şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Buteanu Andra Ioana din 2.07.2013;
1 notar public numit în Sâncraiu de Mureş şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Mureş: Toma Valentina din 25.07.2012;
1 notar public numit în Crăciuneşti şi asociat pe 5 ani în Târgu Mureş: Adorian Felix din 1.04.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mureş nr. 12/12.03.2014;
1 notar public numit în Sărmaşu şi asociat pe durată nedeterminată în Luduş: Man Adriana din 8.04.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mureş nr. 10/15.02.2014;
1 notar public numit în Gheorgheni şi asociat pe 5 ani în Dumbrăviţa, Camera Notarilor Publici Timişoara: Bărdaş Silviu Dan din 4.03.2014;
ANEXA nr. 15:
XV.Camera Notarilor Publici Timişoara

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Timiş

Timişoara

Timişoara

83(1)

81

1

1. Nistor Iulia

   

Becicherecu Mic

1

-

1

-

   

Jimbolia

2

2

-

-

   

Giarmata

1

-

1

-

   

Peciu Nou

-

-(2)

-

-

   

Pişchia

-

-(2)

-

-

   

Recaş

-

-(2)

-

-

   

Remetea Mare

1

1

-

-

   

Sânmihaiu Român

-

-(2)

-

-

   

Săcălaz

1

-(2)

1

-

   

Sînandrei

1

1

-

-

   

Şag

1

1

-

-

   

Maşloc

1

1

-

-

   

Moşniţa Nouă

-

-(2)

-

-

   

Orţişoara

-

-(2)

-

-

   

Dumbrăviţa

3

3

-

-

   

Giroc

1

1

-

-

   

Ghiroda

2

2(2)

-

-

  

Deta

Deta

3

3

-

-

   

Ciacova

1

1

-

-

  

Făget

Făget

2

2

-

-

  

Lugoj

Lugoj

10

10(2)

-

-

   

Buziaş

1

1(2)

-

-

   

Topolovăţu Mare

-

-(2)

-

-

  

Sânnicolau Mare

Sânnicolau Mare

3

3

-

-

   

Lenauheim

-

-

-

-

 

Total judeţ

  

118(1)

113(2)

4

1

2.

Arad

Arad

Arad

43

43

-

-

   

Livada

-

-(2)

-

-

   

Macea

1

-

1

-

   

Pecica

2

2

-

-

   

Curtici

2

2

-

-

   

Peregu Mare

-

-

-

-

   

Vladimirescu

2

2

-

-

   

Vinga

-

-(2)

-

-

   

Nădlac

1

1(2)

-

-

   

Şiria

1

1

-

-

   

Şofronea

-

-(2)

-

-

   

Zimandu Nou

1(1)

-

-

1. Crişan Alexandra Dana

   

Fântânele

1

1(2)

-

-

   

Felnac

-

-(2)

-

-

   

Zădăreni

-

-(2)

-

-

   

Şagu

-

-(2)

-

-

   

Galşa

1

1(2)

-

-

   

Iratoşu

-

-(2)

-

-

   

Secusigiu

-

-(2)

-

-

  

Chişineu-Criş

Chişineu-Criş

4(1)

3

-

1. Cioară Mihaela

   

Şepreuş

-

-(2)

-

-

   

Şimand

-

-(2)

-

-

   

Sântana

2(1)

1

-

1. Toma Oana Adina

  

Gurahonţ

Gurahonţ

1(1)

-

-

1. Ciachir Adrian Petru

   

Sebiş

2

2

-

-

  

Ineu

Ineu

3

2(2)

1

-

   

Pâncota

1

1

-

-

  

Lipova

Lipova

3

3

-

-

   

Săvârşin

1

1

-

-

 

Total judeţ

  

72(1)

66(2)

2

4

3.

Caraş-Severin

Reşiţa

Reşiţa

8

8(2)

-

-

   

Bocşa

1

1

-

-

   

Ramna

1

1

-

-

  

Caransebeş

Caransebeş

7

7

-

-

   

Oţelu Roşu

1

1

-

-

   

Băile Herculane

1

1

-

-

   

Cornea

-

-(2)

-

-

   

Slatina-Timiş

1

1

-

-

   

Teregova

1

1

-

-

  

Oraviţa

Oraviţa

2

2(2)

-

-

   

Bozovici

2

2(2)

-

-

  

Moldova Nouă

Moldova Nouă

3

2

1

-

 

Total judeţ

  

28

27(2)

1

-

 

TOTAL CAMERĂ

  

218(1)

206(2)

7

5

___
(1)Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2)1 notar public numit în Fântânele şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Bâtea Cosmin Răzvan din 27.05.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 32/14.05.2013;
1 notar public numit în Nădlac şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Reisz Medre Nadia Monica din 9.12.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 58/12.11.2013;
1 notar public numit în Pişchia şi asociat pe durată nedeterminată în Timişoara: Cimpoeşu Simona Alina din 5.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 9/19.02.2013;
1 notar public numit în Buziaş şi asociat pe durată nedeterminată în Timişoara: Albu Adrian Caius din 28.03.2014;
1 notar public numit în Şagu şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Reisz Medre Attila din 9.12.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 58/12.11.2013;
1 notar public numit în Ineu şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Costea Andrei Gabriel din 23.12.2013;
1 notar public numit în Reşiţa şi asociat pe 5 ani în Arad: Iuga Cristinel din 2.05.2012;
1 notar public numit în Sânmihaiu Român şi asociat pe 5 ani în Timişoara: Miculescu Dănuţ Dorin din 23.04.2012;
1 notar public numit în Oraviţa şi asociat pe 5 ani în Bozovici: Creţu Gheorghe din 4.02.2013;
1 notar public numit în Recaş şi asociat pe 5 ani în Timişoara: Ţăran Cătălina Rodica din 8.05.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 26/16.04.2013;
1 notar public numit în Ghiroda şi asociat pe durată nedeterminată în Timişoara: Românu Remus din 23.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 1/16.01.2014;
1 notar public numit în Şofronea şi asociat pe 5 ani în Arad: Fildan Teodora Iulia din 25.09.2009;
1 notar public numit în Moşniţa Nouă şi asociat pe durată nedeterminată în Timişoara: Bucur Andreea Diana din 5.12.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 61/12.11.2013;
1 notar public numit în Felnac şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Pop Flueraş Flavia Bianca din 25.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 22/18.03.2014;
1 notar public numit în Lugoj şi asociat pe 5 ani în Timişoara: Stănciuc Bogdan Alexandru din 3.03.2010;
1 notar public numit în Lugoj şi asociat pe durată nedeterminată în Timişoara: Boar Flavius Alexandru din 9.04.2013;
1 notar public numit în Şimand şi asociat pe 5 ani în Sântana: Cadariu Alexandru din 4.02.2011;
1 notar public numit în Cornea şi asociat pe 5 ani în Arad: Cojocaru Carmen Ioana din 11.03.2011;
1 notar public numit în Secusigiu şi asociat pe 5 ani în Timişoara: Fara Leahu Iuliana din 11.03.2011;
1 notar public numit în Iratoşu şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Radu Irina Ioana din 7.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 10/19.02.2013;
1 notar public numit în Livada şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Câmpan Mihai din 7.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 10/19.02.2013;
1 notar public numit în Zădăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Crişan Alina Marcela din 25.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 22/18.03.2014;
1 notar public numit în Topolovăţu Mare şi asociat pe 5 ani în Timişoara: Opriţanu Ovidiu Adrian din 23.04.2012;
1 notar public numit în Şepreuş şi asociat pe durată nedeterminată în Chişineu-Criş: Cioară Ciprian Mihai din 21.11.2012 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 54/31.10.2013;
1 notar public numit în Vinga şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Oancea Adina Raluca din 25.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 22/18.03.2014;
1 notar public numit în Ineu şi asociat pe 5 ani în Sebiş: Ţole Eulalia Daliana din 15.03.2010;
1 notar public numit în Galşa şi asociat pe durată nedeterminată în Arad: Morariu Camelia Monica din 23.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 3/16.01.2014;
1 notar public numit în Bozovici şi asociat pe 5 ani în Timişoara: Diaconu Tudor Daniel din 4.02.2013;
1 notar public numit în Săcălaz şi asociat până la 4.03.2015 în Timişoara: Crăciunescu Ioana din 4.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 13/19.02.2013;
1 notar public numit în Orţişoara şi asociat pe 3 ani în Timişoara: Catargiu Roxana din 23.05.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timişoara nr. 30/14.05.2013;
1 notar public numit în Gheorgheni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Dumbrăviţa: Bărdaş Silviu Dan din 4.03.2014;
1 notar public numit în Peciu Nou şi asociat pe 1 an în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Tudor Andreea Violeta din 16.06.2014.
ANEXA nr. 16: SITUAŢIE privind actualizarea numărului de notari publici în anul 2014

Nr. crt.

Camera Notarilor Publici

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul notarilor publici suspendaţi

1.

Alba Iulia

141

133

3

5

2.

Bacău

108

97

7,

din care 1 loc rămas neocupat la examenul din 2013

4

3.

Braşov

122

110

7,

din care 1 loc rămas neocupat la examenul din 2013

5

4.

Bucureşti

668

633

13,

din care 4 locuri rămase neocupate la examenul din 2013

22

5.

Cluj

192

187

3

2

6.

Constanţa

148

135

5

8

7.

Craiova

143

135

4

4

8.

Galaţi

141

127

10,

din care 4 locuri rămase neocupate la examenul din 2013

4

9.

Iaşi

125

111

6

8

10.

Oradea

102

98