DECIZIE nr. 1409 din 13 iulie 2016 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 7 iulie 2016, ca urmare a analizării Notei Direcţiei reglementare-autorizare nr. SA-DRA-3198 din 6 iunie 2016 privind cererea de aprobare a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
Societatea CONCEPT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în localitatea Bucureşti, Valea Nucului nr. 1A, parter, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/5592/15.04.2016, cod unic de înregistrare 35964785/15.04.2016, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Societatea are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 3
Societatea are obligaţia de a transmite, la orice reînnoire, copia scanată a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională Direcţiei reglementare-autorizare la următoarea adresă electronică: intermediari.asig@asfromania.ro în conformitate cu Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 20 iulie 2016