ACTUL din 1 aprilie 2013 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România
- VENITURI TOTALE 2012 = 33.128,26 lei - din care, pe surse:
1.Venituri din activităţi fără scop patrimonial = 33.035,19 lei, din care:
a)cotizaţii ale membrilor U.D.T.T.M.R. = 1.213 lei;
b)venituri din donaţii = 1.050 lei;
c)venituri din activităţi ocazionale = 1.772,19 lei;
d)venituri din activităţi în parteneriat = 29.000 lei;
e)venituri din dobânzi de plasament = lei;
2.Venituri economice = 93,07 lei, din care:
a)majorări, penalizări încasate = 0 lei;
b)dobânzi bancare încasate = 93,07 lei;
c)sconturi obţinute = 0 lei
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 180 din data de 1 aprilie 2013