DECIZIE nr. 180 din 4 aprilie 2013 privind desemnarea reprezentantului României în Comitetul Nabucco
Având în vedere Adresa nr. 198.260 din 13 martie 2013 a Ministerului Economiei, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/1.714 din 13 martie 2013,
ţinând cont de prevederile Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009, ratificat prin Legea nr. 57/2010, precum şi ale Memorandumului nr. 143.262/2010 cu tema "Desemnarea reprezentantului României în cadrul Comitetului Nabucco instituit prin Acordul între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara, 13 iulie 2009",
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rodin Traicu se eliberează din calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.
Art. 2
Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Mihai Adrian Albulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, se desemnează în calitatea de reprezentant al României în Comitetul Nabucco.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 4 aprilie 2013