ORDIN nr. 2529 din 12 octombrie 2012 pentru acreditarea Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi
În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,
în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 1.008 din 25 septembrie 2012,
în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acreditează Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 740 din data de 2 noiembrie 2012