HOTĂRÂRE nr. 646 din 19 august 2015 privind achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 43 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se autorizează Ministerul Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, să efectueze cheltuieli pentru achiziţia a două studii de prefezabilitate destinate construirii a două penitenciare în comuna Berceni, judeţul Prahova şi în municipiul Caracal, judeţul Olt.
Art. 2
Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor răspund pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 642 din data de 24 august 2015