HOTĂRÂRE nr. 65 din 28 iunie 2016 privind vacantarea unor locuri de deputat
Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Necula Cosmin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, Colegiul uninominal nr. 2, a domnului Muntean Mircia, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 6, a doamnei Dumitru Ioana Jenica, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 6, a domnului Donţu Mihai Aurel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov, Colegiul uninominal nr. 3, a domnului Kereskenyi Gabor, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 5,
în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestor mandate de deputaţi.
Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor declară vacante locurile de deputat deţinute de următorii deputaţi, după cum urmează:
- domnul Necula Cosmin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, Colegiul uninominal nr. 2, începând cu data de 22 iunie 2016;
- domnul Muntean Mircia, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 6, începând cu data de 28 iunie 2016;
- doamna Dumitru Ioana Jenica, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Colegiul uninominal nr. 6, începând cu data de 1 iulie 2016;
- domnul Donţu Mihai Aurel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 8 Braşov, Colegiul uninominal nr. 3, începând cu data de 7 iulie 2016;
- domnul Kereskenyi Gabor, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 32 Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 5, începând cu data de 7 iulie 2016.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2016, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 482 din data de 28 iunie 2016