DECRET nr. 464 din 3 mai 2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 345 din data de 5 mai 2016