DECIZIE nr. 14 din 2 octombrie 2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău
Având în vedere:
- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.465 din 29 septembrie 2015 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a renunţării;
- în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 3.287/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială APASCO - S.A., cu sediul în comuna Măneciu, str. Tabla Buţii nr. 283, judeţul Prahova, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 754 din data de 9 octombrie 2015