HOTĂRÂRE nr. 178 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Poziţia nr. 10 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"10.

BUZĂU

- Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, Buzău

4 corpuri: A, B, C şi D

- Corpul A: subsol, parter şi 7 etaje

- Corpul B: subsol, parter şi 3 etaje

- Corpul C: subsol, parter şi două etaje

- Corpul D: subsol, parter şi două etaje

- garaje auto, spaţii întreţinere, spălătorie auto, cabină poartă

- suprafaţa construită: 4612 mp

- terenul aferent: 8191 mp"

Art. II
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. III
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău pentru care se actualizează valorile de inventar, ca urmare a reevaluării, precum şi datele de identificare

Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificare

Denumirea şi adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

Situaţia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/concesiune

1

2

3

4

5

6

7

111440

8.29.13

Palat administrativ Judeţ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Corp A: S+P+7 etaje, sc = 368 mp, sd = 3166 mp; Corp B: S+P+3 etaje, sc = 386 mp, sd = 1881 mp; Corp C: S+P+2 etaje, sc = 2555 mp, sd = 4983 mp; Corp D: S+P+2 etaje, sc = 546 mp, sd = 1393 mp;

CF: 57941

13.306.727,86

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău CUI: 4299437

Imobil

111444

8.29.13

Garaje auto Judeţ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Cod construcţie C7, sc = sd = 369 mp

CF: 57941

21.876,66

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău CUI: 4299437

Imobil

111445

8.29.13

Garaje auto Judeţ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Cod construcţie C8, sc = sd = 235 mp

CF: 57941

59.768,61

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău CUI: 4299437

Imobil

111446

8.29.13

Anexe Judeţ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Cod construcţie C5 (cabină poartă), sc = sd = 36 mp; Cod construcţie C6 (spaţiu întreţinere şi spălătorie auto), sc = sd = 117 mp;

CF: 57941

177.527,59

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău CUI: 4299437

Imobil

111447

8.29.13

Teren Judeţ: Buzău; MRJ Buzău; bd. Nicolae Bălcescu nr. 48

Suprafaţă: 8191 mp

CF: 57941

1.077.033,74

Proces-verbal nr. 17472/23.12.2010 privind reevaluarea activelor fixe corporale

În administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 4267095 - Instituţia Prefectului Judeţului Buzău CUI: 4299437

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 22 aprilie 2013