Ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare al Serviciului de politici de organizare a sistemului de sănătate, politici salariale şi monitorizare posturi nr. N.B. 3.260/2014,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă" Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 417 din data de 5 iunie 2014