DECIZIE nr. 49 din 13 mai 2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 477 A din 26 noiembrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 4.728/2/2014
Ţinând cont de Referatul Secretariatului General al Corpului de Arbitri nr. RG II/3.901 din 12 mai 2015,
în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei Prim-ministrului nr. 289/2014 privind numirea domnului Leonard Artur Horvath în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Articol unic
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 477A din 26 noiembrie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă în Dosarul nr. 4.728/2/2014.
-****-

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Leonard Artur Horvath

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 351 din data de 21 mai 2015