HOTĂRÂRE nr. 43 din 23 septembrie 2015 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 30 alin. (2) şi având în vedere dispoziţiile art. 46 alin. (7) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Doamna Irina Radu se numeşte în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune, începând cu data de 23 septembrie 2015, până la numirea de către Parlament a noului Consiliu de administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi a preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune.
(2)Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.
Art. 2
Directorul general interimar al Societăţii Române de Televiziune va exercita atribuţiile prevăzute la art. 28-30 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 23 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VASILE NISTOR

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 717 din data de 23 septembrie 2015