HOTĂRÂRE nr. 1270 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 15 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Vălenii de Munte", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 11, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 57, 58, 84, 244, 246, 247, 249, 253, 257, 259, 261, 263, 268, 269, 270, 513, 515, 520, 523 şi 524, iar la capitolul "Şcoli" se abrogă poziţiile nr. 9, 10, 21, 22, 26, 28 şi 32.
2.La anexa nr. 84 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sângeru", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 4, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Mireşu Mare, local nou 8 săli, 2 holuri, suprafaţă construită = 497,78 mp, suprafaţă curţi-construcţii = 2.283 mp".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 893 din data de 28 decembrie 2012