LEGE nr. 41 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2012, cu următoarea modificare:
- La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:
„Art. 40
(1)Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, în sensul prezentei legi, nu sunt active fixe corporale şi sunt evidenţiate în documente de inventar; bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite în colecţii speciale, sunt considerate active fixe corporale şi evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
-****-

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 129 din data de 11 martie 2013