ORDIN nr. 1088 din 5 septembrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
În conformitate cu prevederile art. 8 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 11 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

ANEXĂ: LISTA cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
(- Anexa la Ordinul nr. 536/2012)

Nr. crt.

Denumirea punctului/locului de operare

Operatorul portuar

Limitele punctului/locului de operare

Suprafaţa teritoriilor

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Limitele radei portuare

Limitele zonei de ancoraj

Căpitănia zonală în a cărei jurisdicţie se află

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pasarela MAMAIA

Primăria Municipiului Constanţa

-

1.250 mp

- Zona Hotel Victoria, staţiunea Mamaia

- Digul sparge-val

-

-

Căpitănia Zonală Constanţa

Loc de operare - acostare ambarcaţiuni de agrement - fără zonă de radă, acostare la debarcader

2.

Siloz de cereale AGRICOST

Societatea Comercială "AGRICOST" - S.R.L. Iaşi - punct de lucru Brăila

km 173 + 100

km 173 + 300

Dunăre, mal drept

7.470 mp

- Zona de trecere bac IMB - Comuna Măraşu, judeţul Brăila

-

km 165 - km 168 Dunăre, malul drept - pentru nave maritime şi de navigaţie interioară

km 175 - km 175 + 500

km 181 + 600 - km 183

Dunăre, malul drept - pentru nave de navigaţie interioară

Căpitănia Zonală Galaţi

1. Loc de operare - acostare nave maritime şi nave de navigaţie interioară la ponton

2. Descărcarea cerealelor din barjă se poate realiza cu macara plutitoare cu graifăr.

3. Activitatea operatorului se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului portuar al C.N. "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi.

3.

Port de agrement POJEJENA

Societatea Comercială Eoliana Caraş - S.R.L.

km 1054 + 790

km 1054 + 950

12.000 mp

Fluviul Dunărea şi terenuri proprietate publică aflate în administrarea Consiliului Local Pojejena, judeţul Caraş-Severin

-

km 1049 + 600 - km 1050 + 900

Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare - acostare ambarcaţiuni de agrement

4.

Plandişte km 1045 + 300

Societatea Comercială Petrobanat Trade - S.R.L. Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

km 1045 + 300

Dunăre, mal stâng

10.000 mp

Fluviul Dunărea şi teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

-

km 1047 - km 1049 + 100, Dunăre, mal stâng

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin

Loc de operare - încărcare/descărcare/depozitare produse de balastieră şi piatră

5

Port de ambarcaţiuni Magic Point Marina Limanu (LifeHarbour)

Societatea Comercială Black Sea Magic - S.R.L.

-

28,276 mp

Lacul Mangalia şi teren proprietate publică aflat în administrarea Consiliului Local Limanu

-

-

Căpitănia Zonală Constanţa

Loc de operare - acostare ambarcaţiuni de agrement - fără zonă de radă, acostare la debarcader

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 8 septembrie 2016