HOTĂRÂRE nr. 1174 din 4 decembrie 2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
Art. 3
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2*), ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.
Art. 5
După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Sebastian Huluban,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

__
*) - Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare

Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

1

2

3

4

1.

Municipiul Codlea, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 103987, Codlea, nr. cadastral 103987

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1181, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.127 - parţial

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 68 mp

- valoarea contabilă = 0,80 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 151 mp

- valoarea contabilă = 1.327,30 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1181 - parţial = 1.328,10 lei

2.

Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, C.F. nr. 50556

Ştefăneştii de Jos, nr. cadastral 50556

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 942, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.807 - parţial

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 196 mp

- valoarea contabilă = 1.619,31 lei

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 278 mp

- valoarea contabilă = 18.401,25 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 14 mp

- valoarea contabilă = 1.766,52 lei

Pavilionul I1:

- suprafaţa construită = 14 mp

- valoarea contabilă = 1.766,52 lei

Total valoare contabilă

imobil 942 - parţial = 23.553,6 lei

3.

Municipiul Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 131, judeţul Gorj, C.F. nr. 44844 Târgu Jiu, nr. cadastral 44844

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 341, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F. P. = 103.928 - parţial

Pavilionul H3:

- suprafaţa construită = 206 mp

- valoarea contabilă = 9.392,40 lei

Pavilionul H5:

- suprafaţa construită = 189 mp

- valoarea contabilă = 96.870,50 lei

Pavilionul H7:

- suprafaţa construită = 45 mp

- valoarea contabilă = 1.687,90 lei

Pavilionul J3:

- suprafaţa construită = 174 mp

- valoarea contabilă = 6.047,70 lei

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 45 mp

- valoarea contabilă = 13.417,70 lei

Pavilionul K1:

- suprafaţa construită = 295 mp

- valoarea contabilă = 77.589,20 lei

Pavilionul K2:

- suprafaţa construită = 295 mp

- valoarea contabilă = 77.589,20 lei

Pavilionul K3:

- suprafaţa construită = 295 mp

- valoarea contabilă = 77.589,20 lei

Pavilionul K4:

- suprafaţa construită = 295 mp

- valoarea contabilă = 77.589,20 lei

Pavilionul K5;

- suprafaţa construită = 121 mp

- valoarea contabilă = 36.752,80 lei

Pavilionul M1:

- suprafaţa construită = 47 mp

- valoarea contabilă = 9.670,10 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 71 mp

- valoarea contabilă = 12.022,20 lei

Pavilionul P1:

- suprafaţa construită = 71 mp

- valoarea contabilă = 12.022,20 lei

Pavilionul R1:

- suprafaţa construită = 51 mp

- valoarea contabilă = 32.474,70 lei

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 135 mp

- valoarea contabilă = 60.476,80 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 39 mp

- valoarea contabilă = 1.779,30 lei

Pavilionul U1:

- suprafaţa construită = 23 mp

- valoarea contabilă = 1.687,90 lei

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 187 mp

- valoarea contabilă = 50.948,30 lei

Pavilionul V1:

- suprafaţa construită = 137 mp

- valoarea contabilă = 37.336,20 lei

Pavilionul V2:

- suprafaţa construită = 185 mp

- valoarea contabilă = 50.364,90 lei

Pavilionul V3:

- suprafaţa construită = 63 mp

- valoarea contabilă = 17.112,40 lei

Pavilionul V4:

- suprafaţa construită = 114 mp

- valoarea contabilă = 25.474,20 lei

Pavilionul V5:

- suprafaţa construită = 94 mp

- valoarea contabilă = 25.474,20 lei

Pavilionul V6:

- suprafaţa construită = 143 mp

- valoarea contabilă = 97.229,50 lei

Pavilionul V8:

- suprafaţa construită = 112 mp

- valoarea contabilă = 54.448,50 lei

Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi:

- lungimea construită = 1.339,4 ml

- valoarea contabilă = 468,79 lei

Împrejmuire din plăci prefabricate din beton:

- lungimea construită = 95 ml

- valoarea contabilă = 588,05 lei

Total valoare contabilă

imobil 341 - parţial = 964.104,04 lei

4.

Municipiul Sebeş, judeţul Alba, C.F. nr. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 474, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F. P. = 104.059 - parţial

Pavilionul BC 7:

suprafaţa construită - 149 mp

- valoarea contabilă = 2,10 lei

Pavilionul BC 8:

- suprafaţa construită = 149 mp

- valoarea contabilă = 2,10 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 300 mp

- valoarea contabilă = 56.642,04 lei

Total valoare contabilă

imobil 474 - parţial = 56.646,24 lei

5.

Municipiul Bucureşti, strada Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2700, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.820 - parţial

Pavilionul T;

- suprafaţa construită = 500 mp

- valoarea contabilă = 1.060 lei

Împrejmuire din plasă de sârmă:

- lungimea construită = 271 ml

- valoarea contabilă = 2.303,50 lei

Total valoare contabilă

imobil 2700 - parţial = 3.363,50 lei

6.

Municipiul Piteşti, strada Cpt. Cuţui nr. 5, judeţul Argeş, C.F. nr. 88795 Piteşti, nr. cadastral 11982

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 563, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.769 - parţial

Pavilionul L;

- suprafaţa construită = 360 mp

- valoarea contabilă = 28.898,16 lei

Total valoare contabilă

imobil 563 - parţial = 28.898,16 lei

7.

Comuna Jegălia, extravilan, judeţul Călăraşi, C.F. nr. 21310 Jegălia, nr. cadastral 21310

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2407, cod de clasificare 8.19.01 nr. M.F.P. = 103.747 - parţial

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 323 mp

- valoarea contabilă = 105.390,73 lei

Total valoare contabilă

imobil 2407 - parţial = 105.390,73 lei

8.

Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa,

C.F. nr. 109601 Năvodari, 109695 Năvodari, nr. cadastral 109601, 109695

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3176, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107.149 - parţial

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 230 mp

- valoarea contabilă = 11.277,50 lei

Pavilionul B2:

- suprafaţa construită = 291 mp

- valoarea contabilă = 42.633,40 lei

Pavilionul H9:

- suprafaţa construită = 91 mp

- valoarea contabilă = 63.782,60 lei

Pavilionul B3:

- suprafaţa construită = 274 mp

- valoarea contabilă = 15.790,01 lei

Pavilionul C2:

- suprafaţa construită = 646 mp

- valoarea contabilă = 9.362 lei

Pavilionul E1:

- suprafaţa construită = 206 mp

- valoarea contabilă = 3.738,30 lei

Pavilionul E2:

- suprafaţa construită = 244 mp

- valoarea contabilă = 1.767,20 lei

Pavilionul E3:

- suprafaţa construită = 226 mp

- valoarea contabilă = 1.309,10 lei

Pavilionul E6:

- suprafaţa construită = 182 mp

- valoarea contabilă = 5.712,40 lei

Pavilionul E7:

- suprafaţa construită = 341 mp

- valoarea contabilă = 12.849,90 lei

Pavilionul F5:

- suprafaţa construită = 121 mp

- valoarea contabilă = 441,80 lei

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 252 mp

- valoarea contabilă = 24.193,90 lei

Pavilionul H;

- suprafaţa construită = 400 mp

- valoarea contabilă = 4.173,10 lei

Pavilionul H1;

- suprafaţa construită = 18 mp

- valoarea contabilă = 275,40 lei

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 2.160 mp

- valoarea contabilă = 237.630,70 lei

Pavilionul F1:

- suprafaţa construită = 462 mp

- valoarea contabilă = 14.887,70 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 202 mp

- valoarea contabilă = 19.928,20 lei

Împrejmuire din plăci prefabricate din beton:

- lungimea construită = 842 ml

- valoarea contabilă = 55.014,80 lei

Pavilionul E8:

- suprafaţa construită = 127 mp

- valoarea contabilă = 4.418,10 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 415 mp

- valoarea contabilă = 16.552,40 lei

Total valoare contabilă

imobil 3176 - parţial = 545.738,51 lei

9.

Oraşul Sânnicolau Mare, extravilan, judeţul Timiş, C.F. nr. 403028 Sânnicolau Mare, 403133 Sânnicolau Mare, 403241 Sânnicolau Mare, 403719 Sânnicolau Mare, nr. cadastral 403028, 403133, 403241, 403719

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2921, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.602 - parţial Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 108 mp

- valoarea contabilă = 30 lei

Pavilionul 1:

- suprafaţa construită = 108 mp

- valoarea contabilă = 30 lei

Total valoare contabilă

imobil 2921 - parţial = 60 lei

10.

Municipiul Bârlad, Strada Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 491, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.889 - parţial

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 492 mp

- valoarea contabilă = 1.036,50 lei

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 859 mp

- valoarea contabilă = 41.245,68 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 1.408 mp

- valoarea contabilă = 76.739,32 lei

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 1.400 mp

- valoarea contabilă = 76.739,32 lei

Pavilionul U1:

- suprafaţa construită = 130 mp.

- valoarea contabilă = 2.696,10 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 89 mp

- valoarea contabilă = 4.365,40 lei

Total valoare contabilă

imobil 491 - parţial = 202.822,32 lei

11.

Municipiul Târgu Mureş, extravilan, judeţul Mureş, C.F. nr. 131224 Târgu Mureş, nr. cadastral 131224

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2302, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.002 - parţial

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 22,5 mp

- valoarea contabilă = 2,5 lei

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 4,50 mp

- valoarea contabilă = 0,25 lei

Pavilionul H;

- suprafaţa construită = 114 mp

- valoarea contabilă = 1,05 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi de beton:

- lungimea construită = 280 ml

- valoarea contabilă = 0,84 lei

Drum interior cu pământ:

- suprafaţa construită = 300 mp

- valoarea contabilă = 0,15 lei

Total valoare contabilă

imobil 2302 - parţial = 4,79 lei

12.

Comuna Pojorâta, comuna Fundu Moldovei, extravilan, judeţul Suceava, C.F. nr. 31035 Pojorâta, 31016 Pojorâta, 31179 Fundu Moldovei, nr. cadastral 31035, 31016, 31179

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2538, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.861 - parţial

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 228 mp

- valoarea contabilă = 22.702,36 lei

Total valoare contabilă

imobil 2538 - parţial = 22.702,36 lei

13.

Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, sectorul 6, C.F. nr. 216616 Bucureşti, nr. cadastral 216616

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 416, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.561 - parţial

Pavilionul Y10:

- suprafaţa construită = 90 mp

- valoarea contabilă = 9.800,60 lei

Pavilionul X3:

- suprafaţa construită = 49 mp

- valoarea contabilă = 21.235 lei

Pavilionul X2:

- suprafaţa construită = 360 mp

- valoarea contabilă = 20.791,50 lei

Pavilionul T1:

- suprafaţa construită = 32 mp

- valoarea contabilă = 10.385,30 lei

Total valoare contabilă

imobil 416 - parţial = 62.212,40 lei

ANEXA nr. 2:
__
- Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 3: SITUAŢIA unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează datele de identificare ca urmare a modificării adreselor poştale la care sunt situate acestea

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului din domeniul public al statului

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

1

2

3

4

106.867

8.19.01

1212 Vatra Dornei

Municipiul Vatra Dornei,
satul Argestru, strada Argestru nr. 75, judeţul Suceava,
C.F. nr. 32236 Vatra Dornei, nr. cadastral 32236

106.820

8.19.01

2700 Bucureşti

Municipiul Bucureşti,
strada Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6,
C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342

103.769

8.19.01

563 Piteşti

Municipiul Piteşti,
strada Cpt. Cutui nr. 5, judeţul Argeş,
C.F. nr. 88795 Piteşti,
nr. cadastral 11982

106.889

8.19.01

491 Bârlad

Municipiul Bârlad,
Strada Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui,
C.F. nr. 71740 Bârlad,
nr. cadastral 71740

106.861

8.19.01

2538 Pojorâta

Comuna Pojorâta,
comuna Fundu Moldovei, extravilan, judeţul Suceava,
C.F. nr. 31035 Pojorâta, 31016
Pojorâta, 31179 Fundu Moldovei,
nr. cadastral 31035, 31016, 31179

103.561

8.19.01

416 Bucureşti

Municipiul Bucureşti,
bd. Ghencea nr. 35-37,
C.F. nr. 216616 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 216616

107.072

8.19.01

1204 Constanţa

Municipiul Constanţa,
strada Gheorghe Marinescu nr. 2,
judeţul Constanţa,
C.F. nr. 228873 Constanţa,
nr. cadastral 228873

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 831 din data de 11 decembrie 2012