În temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3)-(5) şi ale art. 174 alin. (8)-(10) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Participanţii la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Pentru asigurarea soluţionării disputelor la nivelul participanţilor la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale, aceştia vor elabora proceduri proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, în termen de 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 29 august 2013