HOTĂRÂRE nr. 519 din 8 iulie 2015 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă următoarea hotărâre.
Articol unic
Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 38 va avea următorul cuprins:
"Art. 38
Cu ocazia jocurilor olimpice, jocurilor olimpice de tineret, jocurilor Europei începând cu ediţia din 2015 şi următoarele, festivalului olimpic al tineretului european, jocurilor francofoniei, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor tehnice multidisciplinare ai Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ai Ministerului Tineretului şi Sportului, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate."
2.La articolul 48, alineatele (2), (3), (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:
"(2) Valoarea acestor prime este de până la 1.500 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
(3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:

- sportivului

până la 1.500 lei =

100%

- antrenorului principal

 

100%

- antrenorului secund

 

80%

- medicului de lot, consultantului ştiinţific, metodistului, cercetătorului ştiinţific, psihologului

 

75%

- coregrafului, corepetitorului

 

70%

- asistentului medical-masor, biochimistului, kinetoterapeutului

 

60%

- asistentului medical

 

55%

- masorului

 

50%

- celorlalţi specialişti: armurieri, marangozi, mecanici, electronişti, operatori video, operatori calculator

 

40%

.........
(6) Nivelul indemnizaţiei sportive prevăzute la alin. (5) este de până la 1.000 lei/lună şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
.........
(8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie sportivă antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în sumă de până la 600 lei/persoană şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate."
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 525 din data de 15 iulie 2015