ORDIN nr. 1135 din 19 octombrie 2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 6 alin. (3) din Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei,
în conformitate cu prevederile art. 7 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010, ale art. 6 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010, şi ale art. 3 alin. (2) lit. a) pct. 4 şi alin. (3) lit. k) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), j) şi x) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se desemnează Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile ca autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind colectarea, evaluarea, prelucrarea, analizarea şi stocarea informaţiilor detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă raportate, care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile Subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 376/2014.
(2)Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile administrează baza naţională de date privind evenimentele de aviaţie civilă raportate.
Art. 2
(1)În calitatea sa de organism tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional, Autoritatea Aeronautică Civilă Română efectuează, în mod independent, evaluarea şi analiza informaţiilor detaliate privind evenimentele de aviaţie civilă raportate şi aflate în baza de date naţională, administrată de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile.
(2)Autoritatea Aeronautică Civilă Română are acces deplin la baza de date menţionată la art. 1 alin. (2).
Art. 3
(1)Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile propune şi ia măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2) şi (7), art. 6 alin. (2), (3), (6), (7) şi (10), art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8, 9, art. 10 alin. (2), art. 11, 12, art. 13 alin. (4), (9), (11) şi (12), art. 15 şi art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.
(2)Autoritatea Aeronautică Civilă Română propune şi ia măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (7) şi (10) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.
(3)Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile propun şi iau măsuri pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 5 alin. (6), art. 13 alin. (6) şi (8) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.
(4)Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile se desemnează ca punct de contact pentru transferul informaţiilor legate de siguranţă stocate în baza de date naţională menţionată la art. 6 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014.
Art. 4
Până la data de 15 noiembrie 2015, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile vor elabora şi, după caz, vor modifica procedurile şi instrucţiunile de aviaţie civilă pentru asigurarea aplicării dispoziţiilor prezentului ordin, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014, pe care le vor publica pe pagina de internet www.caa.ro
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 785 din data de 21 octombrie 2015