În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului (NI-ASR-05-II/0) şi ţinând seama de:
- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
- Avizul de transmitere nr. 2.265 din 29 iunie 2012 întocmit de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
- discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 19 octombrie 2012 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,
Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 19 octombrie 2012, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Norma unitară privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului (NI-ASR-05-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 396/2008 pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele şi în contul statului (NI-ASR-03-II/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2008.
-****-

Preşedintele comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări,

Enache Jiru

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 727 din data de 26 octombrie 2012