HOTĂRÂRE nr. 285 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea stemei comunei Tulgheş, judeţul Harghita
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Tulgheş, judeţul Harghita, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Tulgheş, judeţul Harghita
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Tulgheş, judeţul Harghita
Descrierea stemei
Stema comunei Tulgheş, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În prima partiţie, în dreapta, în câmp albastru, se află o sabie cu vârful în sus şi o cruce treflată, încrucişate, totul de aur.
În a doua partiţie, în stânga, în câmp roşu, se află un cerb de argint sărind spre dreapta.
În vârful scutului, în câmp argintiu, se află două crenguţe de stejar cu frunze verzi şi ghinde.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Sabia aminteşte de trecutul istoric al localităţii.
Crucea treflată reprezintă Biserica din lemn, datată din anul 1815, declarată monument istoric.
Cerbul reprezintă bogăţia cinegetică a zonei.
Crenguţele de stejar fac aluzie la denumirea localităţii, care vine de la Stejarul (Stejaris) şi la zona protejată "Stejăriş" din localitate.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 339 din data de 4 mai 2016