Având în vedere prevederile art. 61 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală de informaţii fiscale împreună cu Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor asigura gestionarea datelor şi informaţiilor obţinute în baza art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 983 din data de 30 decembrie 2015