ORDIN nr. 427 din 2 aprilie 2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2. "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2. "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

ANEXĂ:
(- Anexa la Ordinul nr. 3.080/2008)
COMPONENŢA Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE
1.Ministerul Finanţelor Publice - Enache Jiru, secretar de stat
2.Ministerul Economiei - Adrian Teodorescu Ciocănea, secretar de stat
3.Ministerul Economiei - Emil Octavian Ionescu, director adjunct
4.Asociaţia Română a Băncilor - Florin Dănescu - preşedinte executiv
5.Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică - Adrian Băilă, expert principal
Domnul Enache Jiru va îndeplini funcţia de preşedinte al Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE. În absenţa acestuia, atribuţiile vor fi preluate de domnul Adrian Teodorescu Ciocănea.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 9 aprilie 2013