DECRET nr. 526 din 11 iulie 2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Domnului comisar şef de poliţie Pantilie Vasile Ion i se acordă gradul profesional de chestor de poliţie şi îi încetează raporturile de serviciu cu noul grad.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 528 din data de 16 iulie 2014