RECTIFICARE din 13 decembrie 2013 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 896/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viaţă", Milano, Italia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 22 noiembrie 2013
În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 896/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viaţă", Milano, Italia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 22 noiembrie 2013, se face următoarea rectificare:
- la pct. 3 al articolului unic [cu referire la norma de la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 115/2011], în loc de: "... lit. A nr. crt. 1 din anexa la... " se va citi: "... lit. A nr. crt. 81 din anexa la... "
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 782 din data de 13 decembrie 2013