HOTĂRÂRE nr. 690 din 19 august 2015 privind aprobarea stemelor comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 2.1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 1.2 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1,1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Crişcior, judeţul Hunedoara
ANEXA nr. 12: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Crişcior, judeţul Hunedoara
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1 stema comunei Crişcior se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară, în câmp roşu, se află o biserică ortodoxă de argint, de tip hală; acoperişul în două ape al corpului principal, precum şi cel ai altarului sunt împodobite cu câte o cruce; deasupra pronaosului se află un turn clopotniţă de formă pătrată, cu galerie de veghe şi acoperiş în patru ape, terminat cu o cruce. Biserica are câte o fereastră la pronaos, naos şi altar, precum şi două ferestre mici în turn, sub galerie.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află o stâncă de argint încărcată cu o gură de mină neagră, iar în interior se află două ciocane de minerit negre în săritoare.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Biserica reprezintă "Biserica Adormirii Maicii Domnului", construită la sfârşitul secolului al X!V-lea, declarată monument istoric, ctitorie a familiei cneziale Bîlea.
Brâul undat simbolizează râul Crişul Alb, care străbate localitatea şi dă numele acesteia.
Stânca, ciocanele şi intrarea în mină fac trimitere la activitatea preponderentă a locuitorilor, mineritul.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 21: STEMA comunei Orăştioara de Sus, Judeţul Hunedoara
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Orăştioara de Sus, Judeţul Hunedoara
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 2.1 stema comunei Orăştioara de Sus se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un bust de bărbat cu barbă, căciulă dacică de tarabostes şi îmbrăcat în tunică, peste care este aruncată o mantie drapată în falduri şi prinsă pe cei doi umeri cu câte o fibulă, totul de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat, deasupra căruia se află, ca cimier, stindardul dacic de argint (cap de lup şi trup de şarpe cu solzi), orientat spre stânga.
Semnificaţiile elementelor însumate
Bustul de bărbat îl reprezintă pe Decebal, ultimul rege dac, aşa cum este reprezentat pe Columna lui Traian.
Stindardul dacic subliniază faptul că Sarmizegetusa Regia, capitala statului dac, s-a aflat la Grădiştea de Munte, pe teritoriul actual al localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 2 septembrie 2015