HOTĂRÂRE nr. 835 din 7 octombrie 2015 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 5 ADEA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercială "Expert Petroleum" - S.R.L.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX - 5 ADEA, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercială "Expert Petroleum" - S.R.L., în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
______
*) - Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Art. 2
Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 5 ADEA, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
______
*) - Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 760 din data de 13 octombrie 2015