RECTIFICARE din 11 iunie 2015 în cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 7 mai 2015
În cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 7 mal 2015, se face următoarea rectificare:
- la lit. c), în loc de "prof. dr. Gheorghe Ceauşu - membru;" se va citi: "prof. dr. Emanoil Ceauşu - membru;"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 412 din data de 11 iunie 2015