ORDIN nr. 3074 din 3 februarie 2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine
În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale şi ministrul educaţiei naţionale emit prezentul ordin.
Art. 1
Se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M. 137/36.797/2004* privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine.
*Ordinul ministrului apărării naţionale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. M.137/36.797/2004 privind perfecţionarea personalului militar profesionalizat în domeniul limbilor străine nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 126 din data de 20 februarie 2014