HOTĂRÂRE nr. 1024 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Karoly Borbely,

secretar de stat

ANEXĂ: COMPONENŢA Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea"
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 262/2008)
Preşedinte:
Karoly Borbely - secretar de stat, Departamentul pentru Energie, Ministerul Economiei
Membri:
Barbu Daniela Angela - consilier Direcţia generală resurse energetice
Popescu Corneliu - consilier Direcţia generală resurse energetice
Popa Anda Gianina - consilier juridic Direcţia generală resurse energetice
Boeangiu Vasile-Pârvu - primarul comunei Alunu, judeţul Vâlcea
Jugravu Vasile - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea
Palea Ion - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea
Alb Vasile - proprietar, comuna Alunu, judeţul Vâlcea
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 841 din data de 18 noiembrie 2014