HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 februarie 2015 privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii
În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Parlamentul României ia act de demisia domnului George Cristian Maior din funcţia de director al Serviciului Român de Informaţii şi declară vacantă această funcţie.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, în şedinţa din 3 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

RODICA NASSAR

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 91 din data de 3 februarie 2015