ORDIN nr. 2656 din 16 noiembrie 2012 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Ferma agricolă Perieţi", satul Perieţi, comuna Perieţi, judeţul Ialomiţa
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.386/CM din 25 octombrie 2012,
în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Imobilul "Ferma agricolă Perieţi", satul Perieţi, comuna Perieţi, judeţul Ialomiţa, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice IL-II-a-B-14153, se declasează parţial.
(2)Se menţine regimul de monument istoric pentru următoarele corpuri de construcţii ale imobilului "Ferma agricolă Perieţi":
- clădirea C7 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod IL-II-m-B-14153-01;
- clădirea C9 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod IL-II-m-B-14153-02;
- clădirea C11 - fost castel de apă, cod IL-II-m-B-14153-03;
- clădirea C13 - fostă clădire socială (cazare muncitori, cantină), cod IL-II-m-B-14153-04;
- Clădirea C16 - conacul, cod IL-II-m-B-14153-05;
- clădirea C17 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod IL-II-m-B-14153-06;
- clădirea C18 - fost grajd, cu spaţii de uscare seminţe în pod, cod IL-II-m-B-14153-07;
- clădirea C20a - fostă magazie pentru cereale, cod IL-II-m-B-14153-08.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ialomiţa pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Ialomiţa va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 20 februarie 2013