DECIZIE nr. 119 din 8 aprilie 2015 privind numirea domnului Radu-Codruţ Ştefănescu în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Având în vedere propunerea formulată de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (9) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Radu-Codruţ Ştefănescu se numeşte în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 240 din data de 8 aprilie 2015