HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 februarie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj" la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 şi 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- poziţia nr. II.2.1 (cap. II "Terenuri în care îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de interes judeţean", subcap. 2 "Clădiri servicii publice", lit. l) se modifică şi se înlocuieşte potrivit anexei la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXĂ:
Modificări la anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Gorj" Poziţia II.2.1
II.Terenuri în care îşi desfăşoară activitatea instituţii publice de interes judeţean
2.Clădiri servicii publice
I)SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU JIU

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar
- lei -

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2.

Clădire Centrală

Judeţul Gorj, Str. Progresului nr. 18, Târgu Jiu

1) C1 - policlinica + spital,
Sc = 1.929 mp,
Sd = 7.716 mp;

2) C2 - policlinica + spital,
Sc = 1.525 mp,
Sd = 10.675 mp;

3) C3 - post trafo,
Sc = 149 mp;

4) C4 - staţie fluide medicinale,
Sc = 121 mp;

5) C5 - colectare înaltă presiune,
Sc = 39 mp;

6) C6 - policlinica + spital,
Sc = 787 mp;

1)-10) - 2002


1)+2)+6) = 33.607.752.84


 

3) 80,83

4) 36,30

5) 5.886,54

Domeniul public al judeţului Gorj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 141/2014, Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 529/2010, Nr. cadastral 38561; CF 38561

7) C7 - centrală termică,
Sc = 402 mp;

8) C8-pavilion poartă+cabină pază, Sc=44 mp;

9) Teren aferent St = 17.705 mp;

10) împrejmuire L = 528 ml;

 

7)2.466.435,53

8) 84.168,95

9)2.639.275,53

10)39.602,83

11) Panouri solare executate în cadrul Proiectului "Energia solară, o alternativă pentru viitor" = 32 buc.;

11) -2011

11) 766.985,91 Total:

39.610.225,26

2

1.6.2.

Clădire 2

Judeţul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 32, Târgu Jiu

1) C1 - Clădire spital,
Sc=278 mp, Sd = 556 mp;

2) C2-Clădire spital,
Sc= 400 mp,
Sd = 1.200 mp;

3) C3 - Clădire spital,
Sc = 1.466 mp,
Sd = 2.932 mp;

1)-13) - 2002


1) + 2) + 3) = 13.925.560,96

Domeniul public al judeţului Gorj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 141/2014.

Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 529/2010,

Nr. cadastral 40585;
CF 40585

4) C4 - Clădire spital,
Sc = 383 mp,
Sd = 1.915 mp;

5) C5-Clădire spital,
Sc = 30 mp,
Sd = 90 mp;

6) C6 - Clădire spital,
Sc = 1.233 mp,
Sd = 4.932 mp;

7) C7- Clădire spital,
Sc=331 mp, Sd = 993 mp;

 

4) + 5)+6) + 7) = 10.236.679,27

8) C8 - Construcţie specială,
Sc = 66 mp;

9) C9 - Post trafo pentru generare curent electric,
Sc= 56 mp;

 

8)42,42

9)80,83

10) C10 - Staţie fluide medicinale, Sc = 31 mp;

11) C11 - Camere pompe,
Sc = 42 mp;

12) C12 - Bazin apă, Sc = 52 mp;

14) -2011

10)50,45

11) + 12) = 919.149,91

13) Teren aferent St = 8.071 mp;

 

13)516.928,12

14) Panouri solare executate în cadrul Proiectului "Energia solară, o alternativă pentru viitor" = 32 buc.

 

14)749.130,49 Total:

26.347.622.45

3

1.6.2.

Clădire 3

Judeţul Gorj, Str. Unirii nr. 56, Str. A.I. Cuza - FN, Târgu Jiu

2002

 

Domeniul public al judeţului Gorj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 141/2014.
Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 529/2010,
Nr. cadastral 5093/1,
CF 14 specială; 5093/2,
CF 12; 44695,
CF 44695

1) C1 - Pavilion psihiatrie + spălătorie,
Sc - 620,42 mp;

2) C2 - Pavilion psihiatrie,
Sc - 258,58 mp;

 

1) +2) = 168,34

3) C3 - Magazie,
Sc - 90,69 mp;

 

3) 0.00

4) C4 - Recuperare neuromotorie (neurologie), Sc - 71,98 mp;

 

4) 5,96

5) C5 - Pavilion boli contagioase, infecţioase + bucătărie, Sc = 520,47 mp;

 

5) 1.558.184,77

6) C6 - Pavilion boli contagioase infecţioase, Sc = 527,68 mp;

 

6) 115,41

7) C7 - Pavilion neurologie, Sc = 391,53 lei;

 

7) +11) = 1.257.501,29

8) C8 - Cabină cazan apă, Sc = 26,78 mp;

 

8) 17.146,82

9) C9 - Magazie, Sc = 684,95 mp;

 

9) + 10) = 3,44

10) C10 - Magazie mijloace fixe,
Sc = 245,26 mp;

11) C12 - Pavilion neurologie,
Sc = 960,82 mp;

  

12) C13 - Camera de gardă,
Sc = 229,68 mp;

 

12)265.153,84

13) C14 - Pavilion poartă,
Sc = 202,24 mp;

 

13)1.703,41

14) C15 - Cabină pază,
Sc = 14,57 mp,

 

14)1.027,93

15) C16 -Magazie siloz,
Sc = 60,39;

 

15) 6,11

16) C17 - Magazie ambalaje,
Sc = 322,57 mp;

 

16)36.715,16

17) C18 - Pavilion TBC,
Sc = 226,16 mp,
Sd = 452,32 mp;

 

17)1.135.528,08

18) C19 - Laborator BK,
Sc = 143,41 mp;

 

18)322.758,98

19) C21 - Pavilion dermatologie,
Sc = 400,73 mp;

20) C22 - Pavilion oncologie,
Sc = 131,71 mp;

 

19)+ 20) = 98,27

21) C23 - Pavilion oncologie,
Sc = 170,57 mp;

  

22) C24 - Atelier tâmplărie, Sc = 189,17 mp;

 

22) = 1,91

23) C25 - Pavilion oncologie,
Sc = 68,56 mp;

24) C26 - Pavilion oncologie,
Sc = 42,62 mp;

25) C27 - Pavilion oncologie,
Sc - 177,58 mp;

26) C28 - Tehnică medicală,
Sc - 164,78 mp;

 

21)+ 23)+ 24) + 25)+ 26)= 101,27

27) Teren aferent:

a) 355,80 mp (nr. cad. 5093/1);

b) 21.135 mp (nr. cad. 5093/2);

c) 3.393 mp (nr. cad. 44695).

 

27) a) + b)= 3.203.651,31

424.125,00 Total:

8.223.997,3

  

Total general: 74.181.845,01

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 12 februarie 2015