ORDIN nr. 447 din 26 mai 2014 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei
În conformitate cu prevederile pct. 5 al secţiunii B din Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.459/2012,
În temeiul art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Lista organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

ANEXA: LISTA organismelor recunoscute care realizează activitatea de eşantionare a benzinei şi motorinei

Nr. crt.

Denumirea şi adresa organismului recunoscut pentru activitatea de eşantionare

Grupa de produse

Sarcini conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.459/2012 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

1.

S.C. LUKOIL România - S.R.L.

Str. Elena Văcărescu nr. 6, sectorul 1, Bucureşti

Benzină, motorină

Prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare

2.

SGS România - S.A. Calea Şerban Vodă nr. 38, sectorul 4, Bucureşti

Benzină, motorină

Prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 420 din data de 6 iunie 2014