HOTĂRÂRE nr. 195 din 23 martie 2016 privind aprobarea stemelor comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarţa de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Băiţa de Sub Codru, Gârdani, Oarţa de Jos şi Vadu Izei, judeţul Maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4.
(2)Descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.
(3)Anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Gârdani, judeţul Maramureş
ANEXA nr. 13: STEMA comunei Oarţa de Jos, judeţul Maramureş
ANEXA nr. 14: STEMA comunei Vadu Izei, judeţul Maramureş
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş
Descrierea stemei
Stema comunei Băiţa de Sub Codru, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În prima partiţie, în câmp roşu, se află un vas ceramic de aur, cu meandre şi două toarte.
În a doua partiţie, în câmp argintiu, se află un stejar.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un plug de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Vasul ceramic reprezintă o îndeletnicire a locuitorilor, olăritul.
Stejarul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
Plugul reprezintă ocupaţia locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Gârdani, judeţul Maramureş
Descrierea stemei
Stema comunei Gârdani, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în bară de un brâu undat de argint.
În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o ramură de ginkgo-biloba de argint.
În partea stângă, în câmp roşu, se află un turn de cetate de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Ramura de ginkgo-biloba face referire la arborele cu acelaşi nume, aflat pe teritoriul localităţii, declarat monument al naturii.
Brâul undat reprezintă râul Someş, care traversează localitatea.
Turnul de cetate simbolizează castelul Blomberg.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 23: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Oarţa de Jos, judeţul Maramureş
Descrierea stemei
Stema comunei Oarţa de Jos, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea inferioară.
În partea superioară, în câmp roşu, se află o biserică de argint cu pridvor mărginit de o balustradă, cu uşa ajurată negru; pridvorul are acoperişul sprijinit pe patru stâlpi; biserica are o turlă cu acoperiş triunghiular, în vârful căruia este aşezată o cruce latină.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp argintiu, se află două ghinde cu două frunze verzi.
În partea inferioară, în stânga, în câmp albastru, se află o brăţară de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Biserica reprezintă biserica din lemn Ortiţa cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", construită în anul 1828, declarată monument istoric.
Ghindele simbolizează bogăţia silvică în foioase a zonei.
Brăţara reprezintă descoperirile arheologice datând din epoca bronzului.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 24: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vadu Izei, judeţul Maramureş
Descrierea stemei
Stema comunei Vadu Izei, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un cap de lup de argint.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află un colac de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Capul de lup aminteşte de vechea denumire a localităţii.
Brâul undat reprezintă râul Iza, care dă denumirea actuală a localităţii.
Funia de colac reprezintă funia vieţii, iar crucea din interior simbolizează cele patru puncte cardinale.
Toate aceste elemente la un loc reprezintă pasca dusă la sfinţit la biserică, ţepoiul sau stolnicul care se punea în faţa mirilor la nuntă şi erau folosite pe lingurar, pecetar şi lada de zestre.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 255 din data de 6 aprilie 2016