HOTĂRÂRE nr. 73 din 2 noiembrie 2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
În temeiul prevederilor art. 64 şi 67 din Constituţia României, republicată,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
1.La articolul 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, la alineatul (2), după punctul XX se introduce un nou punct, punctul XXI, cu următorul cuprins:
"XXI. Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică."
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 2 noiembrie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 825 din data de 5 noiembrie 2015