Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- prevederile art. 3 alin. (1) secţiunea B pct. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 43 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015, cu modificările ulterioare,
ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 30 iulie 2015