HOTĂRÂRE nr. 203 din 30 martie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi în funcţia publică de inspector guvernamental.
Art. 2
Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 236 din data de 30 martie 2016