DECIZIE nr. 157 din 29 mai 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Toma Alina Mihaela a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului
Având în vedere propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului formulată prin Adresa nr. 3.179/MT din 26 mai 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 24.186/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, de către doamna Toma Alina Mihaela,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Toma Alina Mihaela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 29 mai 2015