HOTĂRÂRE nr. 486 din 30 iunie 2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 134 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 23 alin. (3) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 118 alin. (1) din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
(1)Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 549 de posturi.
(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 973/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 6 noiembrie 2014, se abrogă.
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"Art. 22
Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 319 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP)."
2.La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, DIPFIE şi DNP este de 319.
3.Numărul maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti, prevăzut în nota la anexa nr. 2, se suplimentează cu 20 de posturi de judecător şi 70 de posturi de personal auxiliar de specialitate.
Art. III
Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public se suplimentează cu 60 de posturi de personal auxiliar de specialitate.
Art. IV
Numărul maxim de posturi de procurori şi personal auxiliar de specialitate, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 50 de posturi de procuror şi 10 posturi de personal auxiliar de specialitate.
Art. V
Numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate şi administrativ, prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 32 de posturi. Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public se modifică în mod corespunzător.
Art. VI
Numărul de posturi de personal de probaţiune prevăzut la art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările ulterioare, se suplimentează cu 10 posturi.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 2 iulie 2015