DECIZIE nr. 153 din 29 mai 2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Picu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei
Având în vedere propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei formulată prin Adresa nr. 5.166/BMC din 27 mai 2015, precum şi Avizul favorabil nr. 24.429/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei de către domnul Daniel Picu,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Picu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Consiliului Concurenţei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 379 din data de 29 mai 2015