DECIZIE nr. 5 din 15 martie 2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Iveşti, judeţul Galaţi
Având în vedere:
- art. 34 lit. b) şi g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.288 din 9 martie 2016 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Iveşti, judeţul Galaţi, convenită prin Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 2.769/2001 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială UNICOM - S.A. Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Tecuci nr. 161, judeţul Galaţi, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 22 martie 2016