DECRET nr. 735 din 26 august 2013 pentru numirea unui membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Ramona-Nicole Mănescu, ministru al transporturilor.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 538 din data de 26 august 2013