DECIZIE nr. 416 din 12 iunie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie
Art. I
- Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:
1.Rubrica "Studii de specialitate" va avea următorul cuprins:
"Studii de specialitate: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic."
2.Rubrica "Perfecţionări (specializări)" va avea următorul cuprins:
"Perfecţionări:
- absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; ori
- absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Cătălin Claudiu Bejan

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 25 iunie 2015