ORDIN nr. 94 din 25 iunie 2015 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 din Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I
În tabelul din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 9 decembrie 2014, la componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, Ttranz contraparte, la componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral, şi la componenta de realizare a tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral PC-OTC, tariful reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică se modifică după cum urmează:

"Denumire componentă

Tarif

U.M.

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică este contraparte, Ttranz contraparte

0,12

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe pieţele centralizate în care operatorul pieţei de energie electrică nu este contraparte, cu excepţia pieţei centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral

0,03

lei/unitate tranzacţionată

Componenta de realizare a tranzacţiilor pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică, Ttranz bilateral PC-OTC

0,08

lei/unitate tranzacţionată"

Art. II
Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM" - S.A. şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data 1 iulie 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 468 din data de 29 iunie 2015