DECIZIE nr. 1446 din 20 iulie 2016 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, a fuziunii prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A. şi MetLife Europe Limited şi retragerea autorizaţiei de funcţionare Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Normelor privind transferul de portofoliu între asigurători, puse în aplicare prin Ordinul nr. 113.108/2006, cu modificările ulterioare, Normelor privind aprobarea fuziunii ori divizării asigurătorilor, precum şi a autorizării asigurătorilor rezultaţi astfel, puse în aplicare prin Ordinul nr. 113.111/2006, şi ale prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional,
în baza Deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2016*), cu modificările ulterioare, şi a solicitării de către societăţile Metropolitan Life Asigurări - S.A. (prin Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe Limited Dublin Sucursala Bucureşti, entitate care, începând cu data de 1 mai 2016, continuă activitatea Metropolitan Life Asigurări - S.A.), Metlife Europe Limited si MetLife Europe Insurance Limited înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RG-33325/04.05.2016, nr. RG-33326/04.05.2016, nr. RG-40871/03.06.2016 şi nr. RG-40872/03.06.2016,
*) Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2016, cu modificările ulterioare, nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în data de 13 iulie 2016 transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, fuziunea prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A. şi MetLife Europe Limited şi retragerea autorizaţiei de funcţionare Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A., drept care
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
Se aprobă transferul de portofoliu de asigurări de la Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de cedent, către societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, societatea având obligaţia de a transmite notificări individuale tuturor titularilor poliţelor de asigurare prin care să le comunice că:
a)nu mai beneficiază de schema de garantare a Fondului de Garantare a Asiguraţilor;
b)au posibilitatea de a denunţa poliţele de asigurare fără costuri.
Art. 2
Se aprobă fuziunea prin absorbţie dintre Metropolitan Life Asigurări - S.A., în calitate de societate absorbită, şi MetLife Europe Limited, în calitate de societate absorbantă.
Art.
Se retrage la cerere autorizaţia de funcţionare acordată Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A..
Art. 4
Societăţile MetLife Europe Limited şi MetLife Europe Insurance Limited au obligaţia să înştiinţeze asiguraţii, contractanţii şi beneficiarii contractelor de asigurare cu privire la transfer şi lâ denumirea şi adresa acestora. Asiguraţii şi contractanţii contractelor transferate, astfel notificaţi, au dreptul să denunţe contractele şi să solicite restituirea primelor plătite în avans şi aferente perioadei neexpirate de valabilitate.
Art. 5
Societatea Metropolitan Life Asigurări - S.A. are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a menţiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii aprobării, să depună la Autoritatea de Supraveghere Financiara copia certificatului de înscriere de menţiuni, copia rezoluţiei persoanei desemnate/ directorului prin care s-a dispus radierea Societăţii Metropolitan Life Asigurări - S.A, precum şi copia certificatului constatator.
Art. 6
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 591 din data de 3 august 2016